Δάνειο από τον ΕΦΚΑ στον ΕΔΟΕΑΠ με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 25 Απριλίου 2017, 10:14
Δάνειο από τον ΕΦΚΑ στον ΕΔΟΕΑΠ με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας
Τη χορήγηση έντοκου δανείου από τον ΕΦΚΑ στον ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης) για την κάλυψη ταμειακών αναγκών του προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τη Σύσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κ.ά. διατάξεις» και αναμένεται να ψηφιστεί εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, στον ΕΔΟΕΑΠ μπορεί να χορηγηθεί δάνειο έως και 10 εκατ. ευρώ σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Μάιο του 2017. Αυτό θα αποπληρωθεί εντόκως στον ΕΦΚΑ μέχρι τις 31.12.2017.

Το επιτόκιο με το οποίο βαρύνεται το δάνειο αντιστοιχεί στο ποσοστό απόδοσης του Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 25 Απριλίου 2017, 11:17