Ανάσα με τις 100 δόσεις

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016, 11:54
Ανάσα με τις 100 δόσεις
Ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα των 100 δόσεων δίνει το Υπουργείο Εργασίας σε όσους οφειλέτες είχαν τεθεί εκτός της ρύθμισης λόγω νέων ασφαλιστικών οφειλών που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου στα Ταμεία, «όσοι οφειλέτες έχουν απολέσει τη ρύθμιση του ν. 4321/2015, λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, και εφόσον πληρούν και τις άλλες προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, αν αυτή δεν είχε απολεσθεί».

Όπως διευκρινίζεται, μετά την τροποποίηση που έγινε με τον ν. 4324/2015, προβλέφθηκε η δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 1-4-2015.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016, 12:09