Ανακάμπτουν οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012, 10:47
Ανακάμπτουν οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
Αισθητή ανάκαμψη κατά 20,88% παρουσίασαν το α' εξάμηνο του 2012 οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας, κλείνοντας σε 588,5 εκατ. δολ. από 453,7 εκατ. δολ. το πρώτο εξάμηνο του 2011. Ήδη τα τελευταία δύο έτη οι εξαγωγές μας ανέκαμψαν κατά 8,4%.

Στη θετική αυτή εξέλιξη, όπως αναφέρεται σε έκθεση της πρεσβείας μας στην Ουάσινγκτον, οι εισαγωγές από ΗΠΑ μειώθηκαν ελαφρώς εντός της εξεταζόμενης περιόδου, με αποτέλεσμα την απώλεια μεριδίου για τα ελληνικά προϊόντα ως προς τα συνολικά εισαγόμενα αγαθά στις ΗΠΑ, από 0,043% το 1ο εξ. 2011 σε 0,048% το 1ο εξ. 2012.

Το 2011, οι αμερικανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας ανήλθαν σε 1,10 δις. δολ., μειωμένες κατά 2,1% σε σύγκριση με το 2010, ενώ το 1ο εξάμηνο 2012 μειώθηκαν κατά 10,87% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2011 (από 505,5 εκατ. δολ. το 2011 σε 450,6 εκατ. δολ. το 2012).

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, ως τάξη μεγέθους, ότι ο λόγος των εξαγωγών μας προς τις εισαγωγές από ΗΠΑ έφθασε σχεδόν το 1:1 την υπό εξέταση περίοδο και μάλιστα για πρώτη φορά οι εξαγωγές μας αριθμούνται το 1ο εξάμηνο 2012 περισσότερες από τις εισαγωγές μας.

Αντίστοιχα, το διμερές εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζεται για πρώτη φορά πλεονασματικό για τη χώρα μας (κατά 98 σχεδόν εκατ. δολ.). Ήδη είχε μειωθεί κατά 29,3% το 2011, συρρικνούμενο από τα 3 εκατ. δολ. σε 2,1 εκατ. δολ., ενώ στην υπό εξέταση περίοδο μειώθηκε θεαματικά κατά 288,97%.

Γενικότερα, το μείγμα των κύριων εξαγωγών μας προς τις ΗΠΑ περιλαμβάνει τόσο βιομηχανικά όσο και αγροτικά προϊόντα, πρώτες ύλες και προϊόντα χαμηλής επεξεργασίας. Μάλιστα, μεταξύ των πρώτων 5 κατηγοριών, μόνο οι ελιές είναι αγροτικό προϊόν (1η θέση, με μερίδιο περίπου 11,5% των εξαγωγών μας το 2011), με τις υπόλοιπες 4 κατηγορίες να αφορούν σε βιομηχανικά προϊόντα. Αντίστοιχα, μεταξύ των 10 πρώτων κατηγοριών, 5 αφορούν σε βιομηχανικά προϊόντα/ελαφράς και βαριάς επεξεργασίας και 3 σε αγροτικά προϊόντα.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012, 11:11