Ποιοι "χάνουν" από τις αλλαγές στις 100 δόσεις

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015, 09:28


Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν οι πολίτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της ρύθμισης των 100 δόσεων, καθώς από αύριο, Πέμπτη, αυξάνεται το επιτόκιο, στο πλαίσιο των μνημονιακών μας δεσμεύσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξεδόθη από το Υπουργείο Οικονομικών, προβλέπεται ότι για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που έχουν ρυθμιστεί με τις 100 δόσεις, το επιτόκιο αυξάνεται από το 3% στο 5,05%. Η αύξηση αυτή ισχύει για το ανεξόφλητο υπόλοιπο από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξεδόθη από το Υπουργείο Οικονομικών, προβλέπεται ότι για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που έχουν ρυθμιστεί με τις 100 δόσεις, το επιτόκιο αυξάνεται από το 3% στο 5,05%Οφειλές έως 5.000 ευρώ που ρυθμίστηκαν με τις 100 δόσεις εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
• η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και
• η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, δηλαδή άνω των 10.000 ευρώ.

Ο οφειλέτης δεν θα δύναται να αξιοποιήσει το μέτρο, εάν δεν αποπληρώσει ή δεν ρυθμίσει νέα φορολογική οφειλή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Ωστόσο, με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το χρονικό διάστημα των τριών μηνών περιορίζεται σε έναν μήνα.

Με την εγκύκλιο ορίζεται ότι ο αριθμός των 100 δόσεων μπορεί να μειωθεί, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να πληρώνει τα χρέη του σε λιγότερες δόσεις. Στην εγκύκλιο δεν καθορίζονται τα οικονομικά κριτήρια.

Όσον αφορά στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, μειώνεται από το 8% στο 5,05% από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την εγκύκλιο

Διαβάστε επίσης:


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015, 10:42