Βελτιωμένο πρωτογενές πλεόνασμα "βλέπει" το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018, 17:29
Βελτιωμένο πρωτογενές πλεόνασμα "βλέπει" το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
Βελτιωμένο κατά 711 εκατ. ευρώ εμφανίζεται το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (με προσαρμογές) το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2018, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ενώ, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει βελτιωμένο ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα κατά 654 εκατ. σε ετήσια βάση.

Στην πλευρά των εσόδων, όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 727 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 350 εκατ. ευρώ.

Αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία "Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα". Για την ακρίβεια, πρόκειται για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαμόρφωσαν τα έσοδα αποκρατικοποίησεων τετραμήνου 2017 στα 956 εκατ. ευρώ έναντι 35 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018.

Παρότι σε ταμειακούς όρους τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων έχουν σημαντική επίπτωση, σε δημοσιονομικούς όρους η επίπτωση είναι μικρότερη (βλ. μεθοδολογικές διευκρινίσεις παρακάτω). Τέλος, οι επιστροφές φόρων είναι αυξημένες κατά 40 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Στην πλευρά των δαπανών παρατηρείται μείωση κατά 1.120 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (727 εκατ. ευρώ) αφορά δαπάνες για τόκους ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες κατά 361 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ κατά 32 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν μειωμένα έσοδα κατά 680 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 122 εκατ. ευρώ.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 334 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 115 εκατ. ευρώ με συνέπεια το πρωτογενές τους πλεόνασμα να αυξηθεί κατά 216 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν μειωμένα έσοδα κατά 115 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 420 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς αποτελέσματός τους κατά 536 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τέλος, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη του πρώτου τετραμήνου του 2017 (44 εκατ. έναντι 157 εκατ. ευρώ πέρυσι) με συνέπεια να έχουν ευνοϊκότερη επίπτωση στο αποτέλεσμα.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018, 17:29