Το πρόγραμμα ελέγχων για τα έτη 2019 και 2020 ενέκρινε ο ΕΦΕΤ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:17
Το πρόγραμμα ελέγχων για τα έτη 2019 και 2020 ενέκρινε ο ΕΦΕΤ

Το πρόγραμμα επίσημων ελέγχων για τα έτη 2019 και 2020 ενέκρινε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δράσεων προηγούμενων ετών και την αξιοποίηση κάθε σχετικής πληροφορίας (από αποστολές της Ε.Ε. DG SANTE, RASFF, AAC κ.α.).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει συνδυαστικούς ελέγχους (επιθεώρηση – δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση), αφορά στην:

- Συνέχιση εστιασμένων δράσεων στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

- Διασφάλιση της απαιτούμενης συχνότητας σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων σύμφωνα με την ανάλυση επικινδυνότητας.

- Αποτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης.

- Επαλήθευση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων αυτοελέγχου και ιχνηλασιμότητας.

- Αντιμετώπιση ελληνοποιήσεων και δόλιων πρακτικών στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, των επιτραπέζιων ελιών και των αυγών.

- Αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτή, σε σχέση με την αναγραφή ισχυρισμών διατροφής και υγείας.

- Ενίσχυση της εποπτείας και επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων.

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός ετήσιος αριθμός επιθεωρήσεων του ΕΦΕΤ προσδιορίζεται σε 8.330, εκ των οποίων 700 περίπου αφορούν στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με 510 τουλάχιστον δειγματοληψίες και αναλύσεις.

Ο συνολικός αριθμός ελέγχων ποιότητας των τροφίμων, από όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Ελεγκτικές Περιφερειακές Αρχές, ξεπερνά κατ' έτος τις 70.000.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει μία ολοκληρωμένη κατεύθυνση, καθοδήγηση και συνδρομή στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της χώρας, ώστε η διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων να πραγματοποιείται με τρόπο ομοιόμορφο, ενιαίο, αποτελεσματικό, αποδοτικό, σε απόλυτη συμβατότητα με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους, στο πλαίσιο της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι από το πρόγραμμα προκύπτει ότι ο ως άνω αυξημένος αριθμός ελέγχων στα γαλακτοκομικά προϊόντα σηματοδοτεί την ιδιαίτερη προσοχή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο θέμα της προστασίας των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων και του εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:17