Παραβάσεις στην εμπορία και διανομή ρολογιών χειρός εντόπισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020, 13:44
Παραβάσεις στην εμπορία και διανομή ρολογιών χειρός εντόπισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρακτικές παράβασης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού εντόπισε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στην αγορά εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός. Η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες του κλάδου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 15 Φεβρουαρίου 2021, η οποία δεν δεσμεύεται από την εισήγηση της γενικής διεύθυνσης.

Η εισήγηση διαμορφώθηκε μετά από εξέταση καταγγελίας της εταιρείας ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και προτείνει: «Να διαπιστωθεί από την Επιτροπή παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ από τις εξής: (i) ΤΑΙΜ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ii) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΖΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ IKE, (iii) SHOP & TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (iv) SYMBOL ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (v) ORIS SA, (vi) AMER SPORTS EXPORT GMBH, και (vii) FOSSIL (EUROPE) GMBH».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση, διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω εταιρείες έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 έως και σήμερα, πρακτικές, οι οποίες, ανά περίπτωση, έχουν λάβει τη μορφή:

(α) καθορισμού τιμών μεταπώλησης, ή/ και

(β) ενέργειες για τον περιορισμό του παράλληλου εμπορίου, ή/ και

(γ) περιορισμού αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ μελών δικτύου επιλεκτικής διανομής, ή/ και (δ) απαγόρευσης παθητικών πωλήσεων.

Προτείνεται να επιβληθεί πρόστιμο στις εν λόγω εταιρείες, να υποχρεωθούν να παύσουν τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, στον βαθμό που αυτές συνεχίζονται και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και να απειληθούν με πρόστιμο αν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των παραβάσεων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020, 13:48