Μείωση στα ασφάλιστρα μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018, 13:16
Μείωση στα ασφάλιστρα μεταφερόμενων εμπορευμάτων
Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων κατέγραψε μείωση παραγωγής το 2017 κατά 1,3%, σε σχέση με το 2016. Αυτό προκύπτει από μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Συνολικά, 28 (2016 ήταν 31) ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ασφαλίσεις. Αντιστοίχως, το 2017, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε κατά 2,9%.

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 87,6%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 5,9%, οι απευθείας πωλήσεις 4,3% και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) συμμετέχει με 2,2% επί του συνόλου.
Δεν έχει αλλάξει σημαντικά η κατανομή της παραγωγής μεταξύ των καναλιών διανομής τα δύο τελευταία έτη.

Από την στατιστική ανάλυση 1.143 ζημιών έτους 2017 προκύπτουν ως σημαντικότερες κατονομαζόμενες αιτίες ζημιάς η γενική αβαρία, η κλοπή και το ατύχημα μέσου μεταφοράς.

Ειδικότερα από την εξέταση της μέσης ζημίας, προκύπτει ότι αυτή ανήλθε στα 3.264 ευρώ το 2017 για το σύνολο των ζημιών, ενώ αντιστοίχως ήταν 17.000 ευρώ για την γενική αβαρία, 14.881 ευρώ για την κλοπή και 6.884 ευρώ για το ατύχημα μέσου μεταφοράς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ'όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων κάθε έτους προσεγγίζεται ικανοποιητικά περίπου 3 χρόνια μετά από την έκδοση των συμβολαίων. Η στατιστικώς υπολογιζόμενη μέση ζημία στην δεκαετία 2008-2017 εκτιμάται στα 3.256 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018, 13:23