Μειώνει τις έκτακτες επαναγορές ομολόγων η ΕΚΤ - Πώς θα κινηθούν οι αποδόσεις

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021, 15:00
Μειώνει τις έκτακτες επαναγορές ομολόγων η ΕΚΤ - Πώς θα κινηθούν οι αποδόσεις

Να περιορίσει τις αγορές που πραγματοποιεί στο έκτακτο πρόγραμμα για την πανδημία (PEPP) αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαίωσε ωστόσο το σύνολο της υποστηρικτικής πολιτικής που ασκεί στην Ευρωζώνη.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι με βάση την κοινή αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών συνθηκών και των προοπτικών του πληθωρισμού, το Δ.Σ. έκρινε ότι οι ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες μπορούν να διατηρηθούν με ένα μετρίως χαμηλότερο ρυθμό καθαρών αγορών στο πρόγραμμα PEPP σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα.

Το Δ.Σ. της ΕΚΤ επιβεβαίωσε ταυτόχρονα τα υπόλοιπα μέτρα και ειδικότερα τα επίπεδα των βασικών επιτοκίων, τη forward guidance για την πιθανή μελλοντική τους εξέλιξη, τις αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP), τις πολιτικές επανεπένδυσης και τις πράξεις πράξεις αναχρηματοδότησης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021, 15:30