Η Βουλγαρία στις πέντε χώρες της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό προσωρινής απασχόλησης

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 28 Μαΐου 2019, 16:25
Η Βουλγαρία στις πέντε χώρες της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό προσωρινής απασχόλησης

Η Βουλγαρία συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το χαμηλότερο ποσοστό προσωρινής απασχόλησης, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την ανάλυση της Eurostat για τις τάσεις της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, η Βουλγαρία "κατέχει" ποσοστό 4% των προσωρινά απασχολουμένων στην ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών το 2018, τη στιγμή που ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν στο 14%. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας, πέρυσι, στη χώρα οι προσωρινά απασχολούμενοι ήταν περίπου 130.000, σε σύνολο 3,2 εκατομμυρίων οικονομικά ενεργά ατόμων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσωρινά απασχολούμενων εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα 25-55 ετών (σχεδόν 100.000 άτομα).

Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει την προσωρινή απασχόληση είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς στο σύνολο των προσωρινά απασχολουμένων πέρυσι, 80.000 άτομα, έχουν ολοκληρώσει μόνο την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, η πλειονότητά τους δεν έχει εξειδικευμένα προσόντα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η αγορά προσωπικού με χαμηλή εξειδίκευση μειώνεται σημαντικά, ενώ υπάρχει η τάση για αναζήτηση ειδικών υψηλής ειδίκευσης, τεχνικού και μηχανικού προσωπικού, γιατρών, νοσοκόμων και επαγγελμάτων που απαιτούν υψηλή ικανότητα.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 28 Μαΐου 2019, 16:25