Η ΚΥΑ περί πυροπροστασίας ανησυχεί τα μέλη του ΕΒΕΘ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019, 15:40
Η ΚΥΑ περί πυροπροστασίας ανησυχεί τα μέλη του ΕΒΕΘ

Την ανησυχία επιχειρηματιών-μελών του, σε σχέση με τα προβλήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν συγκεκριμένες διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη δομική πυροπροστασία, εκφράζει το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), εντοπίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις στις διαδικασίες πραγματοποίησης επενδύσεων ή εργασιών εκσυχρονισμού σε κτήρια άνω των 30 ετών.

   Αναλυτικότερα, με επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς και γενικούς γραμματείς, η διοίκηση του ΕΒΕΘ ζητά την κατάργηση των διατάξεων του κεφαλαίου Β' της συγκεκριμένης ΚΥΑ*, που αναφέρονται στη δομική πυροπροστασία και έχουν ενσωματωθεί σε διατάξεις που αφορούν σε μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας εγκαταστάσεων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Εναλλακτικά προτείνει την τροποποίηση ή συμπλήρωση των ίδιων διατάξεων, με στόχο να προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης και εναλλακτικών συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, πέραν του συστήματος καταιονισμού ύδατος.

   «Όπως έχει διαπιστωθεί και έχει αναδειχθεί από τα μέλη μας, οι υποχρεώσεις (που απορρέουν από τις διατάξεις) θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στις επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ τριακονταετίας και επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε κτιριακή ή/και μηχανολογική επέκταση, προσθήκη και εσωτερική αναδιαμόρφωση/αναδιάταξη, για λόγους αναπτυξιακούς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού και επενδυτικού τους σχεδιασμού.

Και τούτο διότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αδύνατη ή απαγορευτική η εκ των υστέρων εφαρμογή δείκτη πυραντίστασης σε υφιστάμενο μεταλλικό φέροντα οργανισμό ή η νέα πυροδιαμερισματοποίηση, εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν ο ήδη εγκατεστημένος παραγωγικός/μηχανολογικός εξοπλισμός και τα χαρακτηριστικά της γραμμής παραγωγής» εξηγεί η διοίκηση του ΕΒΕΘ στην επιστολή της.

   Η ανωτέρω ΚΥΑ, όπως τονίζεται στην επιστολή του ΕΒΕΘ, πέραν των μέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, στο κεφάλαιο Β΄ περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην υποχρέωση συμμόρφωσης των βιομηχανικών κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1989, με προδιαγραφές Δομικής Πυροπροστασίας, όπως εφαρμογή δείκτη πυραντίστασης στον φέροντα οργανισμό, πυροδιαμερισματοποίηση κλπ.

«Κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή αυτών των κτιρίων, τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 71/1988 και 41/2018, αλλά και μετέπειτα κατά την ενδεχόμενη κτιριακή τους επέκταση με λειτουργική εξάρτηση από το αρχικό κτίριο, δεν ελήφθησαν υπόψη προδιαγραφές και παρεμβάσεις που σχετίζονται με την Παθητική Πυροπροστασία.

Δυνατότητα αίτησης απόκλισης από την αναφερόμενη υποχρέωση παρέχεται μόνο σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος/δικτύου καταιονισμού ύδατος σε όλους τους χώρους του βιομηχανικού κτιρίου.

Ωστόσο, η λύση αυτή δεν είναι πάντα η ενδεδειγμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υφιστάμενων παραγωγικών χώρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» υπογραμμίζει η διοίκηση του Επιμελητηρίου και ζητά την κατάργηση ή τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019, 15:40