Η ελληνική οικονομία... στηρίζεται σε 793.946 επιχειρήσεις

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018, 15:33
Η ελληνική οικονομία... στηρίζεται σε 793.946 επιχειρήσεις
Το 2016 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 793.946 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών).

Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 255.503 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,2%, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 152.320 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,2% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 118.052 επιχειρήσεις και ποσοστό 14,9%.

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 45,2% και 102,1 δισ. ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 20,7% και 8,1% αντίστοιχα και απόλυτα μεγέθη 46,8 δισ. ευρώ και 18,3 δισ. ευρώ, κατ' αντιστοιχία.

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία ήταν η μεταποίηση με 10,4 δισ. ευρώ (23,0%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 10,4 δισ. ευρώ (23%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 5,6 δισ. ευρώ (12,5%).

Αυτά προκύπτουν από την έρευνα των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση επίσης την οποία, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν 2,4 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων το 1,7 εκατομμύριο ήταν μισθωτοί, ενώ σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός των μισθωτών αντιστοιχούσε σε 1,4 εκατομμύρια άτομα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018, 15:33