Ευρω-προειδοποίηση για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017, 16:35
Ευρω-προειδοποίηση για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων
Προειδοποιητική επιστολή έστειλε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη - μέλη να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα και τα υφιστάμενα κτήρια, να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και να επιβάλουν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Επιπλέον, απαιτεί από τα κράτη - μέλη να εξασφαλίζουν ότι όλα τα νέα κτήρια θα είναι «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» από το 2021 και μετά (από το 2019 για τα δημόσια κτήρια).

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017, 16:38