Έρευνα για την «Ανθεκτικότητα και τις δεξιότητες διάσωσης των ΜΜΕ» ξεκίνησαν ΓΣΕΒΕΕ και Επ. Επιμελητήριο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020, 13:33
Έρευνα για την «Ανθεκτικότητα και τις δεξιότητες διάσωσης των ΜΜΕ» ξεκίνησαν ΓΣΕΒΕΕ και Επ. Επιμελητήριο

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕΕ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) εκπονούν από κοινού μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση αναγκών δεξιοτήτων των επιχειρηματιών σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση του επιχειρηματικού κινδύνου.

Η έρευνα εκτελείται στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ «Ανθεκτικότητα και δεξιότητες διάσωσης για ΜΜΕ, ενίσχυση της Early Warning Europe» με το ακρωνύμιο «ResC-EWE».

Το έργο ResC-EWE στοχεύει να επανασχεδιάσει την κατάρτιση και συμβουλευτική της επιχειρηματικότητας στο ευρωπαϊκό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αλλαγής παραδειγμάτων και νοοτροπίας.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης δεξιοτήτων ευαισθητοποίησης σε θέματα κινδύνου, βασικών στρατηγικών αναγνώρισης κινδύνων και μετριασμού, καθώς και γνώσεων για αναζήτηση συμβουλών στο ισχυρό δίκτυο Early Warning Europe και στο ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο συμβούλων επιχειρήσεων.

Τα απτά αποτελέσματα θα είναι υψηλής ποιότητας, επεκτάσιμα και βασισμένα στην πρακτική, περιεχόμενα μαθημάτων, που θα στοχεύουν στις ανάγκες των φοιτητών επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ, καθώς και καινοτόμων τυπικών, μη τυπικών και άτυπων μεθοδολογιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως MOOCS, κινητή μάθηση, μάθηση μέσω εργασίας, bootcamps και εκπαίδευσης lunch-bag. Αυτά θα είναι διαθέσιμα σε μια εργαλειοθήκη ανοιχτού κώδικα ResC-EWE και θα δοκιμαστούν στις ομάδες-στόχους στις συμμετέχουσες χώρες.

Οι δύο φορείς ζητούν όποιος επιθυμεί να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική.

Η ολοκλήρωση θα απαιτήσει περίπου 20 λεπτά και όλες οι ερωτήσεις είναι προαιρετικές. Όλες οι συγκεντρωμένες πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα και πρόκειται να τύχουν επεξεργασίας σε συγκεντρωτικό επίπεδο (aggregate data) αποκλειστικά για τον σκοπό εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ «Ανθεκτικότητα και δεξιότητες διάσωσης για ΜΜΕ, ενίσχυση της Early Warning Europe» με το ακρωνύμιο «ResC-EWE».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020, 13:42