Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τους λιγνίτες πριν το Eurogroup της Δευτέρας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, 17:33
Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τους λιγνίτες πριν το Eurogroup της Δευτέρας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του Ν.4533/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της σημερινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, επαναλαμβάνει και προκηρύσσει τη διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταβίβαση του 100% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της "Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε." ή/και της "Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.", ως ειδικότερα ορίζει ο Νόμος.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η σχετική δημόσια Κοινή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, 17:33