ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1% ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018, 14:33
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1% ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο
Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ιούνιου 2018 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2017, προέκυψε αύξηση 1,0% έναντι αύξησης επίσης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2018, παρουσίασε αύξηση 1,0% έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2017 - Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2016– Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017 με το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2016.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε επίσης στο 1% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2017, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο 2018, παρουσίασε αύξηση 0,9% έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2017 - Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2016 -Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017 με το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2015 - Ιουνίου 2016.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018, 14:33