ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 12,8% του κύκλου εργασιών στις μεταφορές το Δ' τρίμηνο 2020

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021, 12:44
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 12,8% του κύκλου εργασιών στις μεταφορές το Δ' τρίμηνο 2020

Μείωση 12,8%, κατέγραψε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις μεταφορές το Δ' τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου του 2019 που παρουσίασε μείωση 3,3% όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά:

▪ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις "Πλωτές μεταφορές, κλάδος 50" του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 24,5% έναντι αύξησης 8,5% που σημειώθηκε κατά  τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.  

▪ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις "Αεροπορικές μεταφορές, κλάδος 51" του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με  τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 44,6%, έναντι αύξησης 7,2% που σημειώθηκε  κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.  

▪ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην "Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, κλάδος  52" του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 9,4%, έναντι αύξησης 12,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς  το 2018.  

▪ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις "Δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων  ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, κλάδος 79" του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 70,5%, έναντι αύξησης 0,4% που  σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών  

▪ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις "Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, κλάδος 49" του Δ΄  τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 7,2%, έναντι  μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 (Πίνακας 1,  Γράφημα 1).  

▪ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις "Πλωτές μεταφορές, κλάδος 50" του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 29,0%, έναντι μείωσης 33,7% που σημειώθηκε  κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.  

▪ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις "Αεροπορικές μεταφορές, κλάδος 51" του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με  τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 5,5%, έναντι μείωσης 47,1% που σημειώθηκε  κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.  

▪ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην "Αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες,  κλάδος 52" του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 4,4%, έναντι μείωσης 6,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους  2019.  

▪ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις "Δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων  ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, κλάδος 79" του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 48,8%, έναντι μείωσης 56,4% που  σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.  

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη των τριμηνιαίων δεικτών από  το Α΄ τρίμηνο 2015 έως και το Δ΄ τρίμηνο 2020.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021, 12:44