ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,5% παρουσιάζει ο δείκτης μισθολογικού κόστους

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, 14:33
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,5% παρουσιάζει ο δείκτης μισθολογικού κόστους
Αύξηση 1,5% παρουσιάζει ο δείκτης μισθολογικού κόστους χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών) στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2017, έναντι μείωσης 1,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ,

*Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2017, έναντι μείωσης 0,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.

*Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 1,5%, έναντι μείωσης 1,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.

Ειδικότερα:

*Στη μεταποίηση, ο δείκτης αμοιβών αυξήθηκε 6,6%, ενώ οι δείκτες απασχόλησης και ωρών εργασίας αυξήθηκαν κατά 1,5% και 1,7%, αντίστοιχα.

*Στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού, ο δείκτης αμοιβών αυξήθηκε 12,1%, ενώ οι δείκτες απασχόλησης και ωρών εργασίας μειώθηκαν κατά 7,7% και 2,7%, αντίστοιχα.

*Στα ορυχεία και λατομεία, οι δείκτες αμοιβών, απασχόλησης και ωρών εργασίας μειώθηκαν κατά 4,3%, 7,8% και 7%, αντίστοιχα.

*Στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων και δραστηριότητες εξυγίανσης, οι δείκτες αμοιβών, απασχόλησης και ωρών εργασίας αυξήθηκαν κατά 13,8%, 11,1% και 11,9%, αντίστοιχα.

*Στις κατασκευές, οι δείκτες αμοιβών, απασχόλησης και ωρών εργασίας αυξήθηκαν κατά 8,5%, 11,2% και 0,7%, αντίστοιχα.

*Στη μεταφορά και αποθήκευση, ο δείκτης αμοιβών αυξήθηκε 2,8%, ενώ οι δείκτες απασχόλησης και ωρών εργασίας μειώθηκαν κατά 3% και 5,6%, αντίστοιχα.

* Στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, οι δείκτες αμοιβών, απασχόλησης και ωρών εργασίας μειώθηκαν κατά 2,6%, 2,4% και 3,4%, αντίστοιχα.

*Στην ενημέρωση και επικοινωνία, οι δείκτες αμοιβών, απασχόλησης και ωρών εργασίας μειώθηκαν κατά 1,2%, 1,9% και 3,8%, αντίστοιχα.

*Στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, οι δείκτες αμοιβών, απασχόλησης και ωρών εργασίας, αυξήθηκαν κατά 23,9%, 12,2% και 11,3%, αντίστοιχα.

*Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, οι δείκτες αμοιβών και ωρών εργασίας αυξήθηκαν κατά 5,7% και 3,7% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης απασχόλησης μειώθηκε κατά 4,8%.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, 14:33