ΕΚΤ: Σταδιακή θα είναι η εξομάλυνση της πολιτικής

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018, 11:32
ΕΚΤ: Σταδιακή θα είναι η εξομάλυνση της πολιτικής
Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αποσύρει το QE σε μικρά βήματα και να επιβεβαιώσει τη στάση της για τα χαμηλά επιτόκια υποδηλώνει ότι η εξομάλυνση των πολιτικών θα είναι βραδεία και σταδιακή, τόνισε το μέλος του Δ.Σ. της τράπεζας, Jan Smets.

«Επαναδιατυπώσαμε ότι το forward guidance για την επανεπένδυση και για τα επιτόκια πολιτικής, υποδηλώνει ότι προβλέπουμε μια πολύ σταδιακή διαδικασία εξομάλυνσης της πολιτικής» ανέφερε σε συνέδριο ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου.

«Αυτό θα επιτρέψει να παραμείνουν πολύ ευνοϊκές οι χρηματοδοτικές συνθήκες και θα επιτρέψει να υποστηριχθεί τόσο η οικονομία όσο και η σχετική διαδικασία που επιδιώκουμε» δήλωσε.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018, 11:38