Δραγάσακης: Μέτρα και πολιτικές που θα ενισχύουν τη συνεργασία των επιχειρήσεων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, 14:37
Δραγάσακης: Μέτρα και πολιτικές που θα ενισχύουν τη συνεργασία των επιχειρήσεων

Χρειάζονται μέτρα και πολιτικές που θα ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, ανέφερε, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης.

«Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η μικρή επιχείρηση, όχι μεμονωμένα, αλλά μέσω συνεργατικών σχημάτων, θα αποτελέσει βασικό πόλο ανάπτυξης. Είναι δικό μας θέμα να δούμε με τι κίνητρα, με τι θεσμούς μπορούμε αυτό να το πετύχουμε», είπε ο κ. Δραγασάκης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων».

«Ένα από βασικά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις των άλλων χωρών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο, σε σχέση με την ανάγκη εξωστρέφειας της οικονομίας, είναι σοβαρό», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και τόνισε ότι μπορεί μία επιχείρηση να έχει ένα πολύ καλό προϊόν, αλλά να μην έχει πρόσβαση, λόγω του μεγέθους της, στις διεθνείς αγορές.

Κλασσικό παράδειγμα, υποστήριξε, είναι οι οινοπαραγωγοί της Νεμέας ή της Θεσσαλίας, όπου κάθε μονάδα έχει εξαιρετικό προϊόν, αλλά αν δεν βρουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν και να μεγαλώσουν ή να συνενωθούν, θα έχουν δυσκολίες να εδραιώσουν το προϊόν τους στις διεθνείς αγορές.

«Η πρώτη απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι μέσω της μεγέθυνσης, δηλαδή η μικρή επιχείρηση να γίνει μεγαλύτερη και η μεγαλύτερη επιχείρηση να γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Πρέπει να δούμε κατά πόσο οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα επανεπενδύουν τα κέρδη τους και υπάρχει και το ζήτημα του ανταγωνισμού, καθώς μια μικρή επιχείρηση αντιμετωπίζει έναν αδυσώπητο ανταγωνισμό, που όχι μόνο δεν μπορεί να μεγαλώσει, αλλά καταστρέφεται. Ιδίως στη φάση της μεγάλης ύφεσης, γι' αυτό είχαμε πολλές επιχειρήσεις που έκλεισαν. Τώρα, ευτυχώς το άνοιγμα υπερκαλύπτει το κλείσιμο.

Η μεγέθυνση των επιχειρήσεων είναι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση αυτού του δομικού προβλήματος και ο δεύτερος τρόπος είναι η συγχώνευση των επιχειρήσεων. Αυτό το νομοσχέδιο εξ αντικειμένου θα διευκολύνει τις συγχωνεύσεις», επισήμανε ο κ.Δραγασάκης και πρόσθεσε: «Πρέπει, εκτός από τις θεσμικές διευκολύνσεις που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο, να δούμε και φορολογικά κίνητρα. Αυτό ακριβώς είναι ένα δεύτερο βήμα που θα ακολουθήσει, μετά από συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών».

Ωστόσο, ο κ. Δραγασάκης δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει πως ακόμη και αν διευκολυνθούν οι συγχωνεύσεις με θεσμικά εργαλεία και κίνητρα, δεν αρκούν, διότι το μικρό μέγεθος αναπαράγεται.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία των επιχειρήσεων. Όσο και αν ενισχύσουμε τις συγχωνεύσεις και τη μεγέθυνση, αν δεν υπάρχει κλίμα και διάθεση για συνεργασία των επιχειρήσεων, το αρχικό πρόβλημα θα παραμένει. Είναι έντονο και στον αγροτικό χώρο, και στον τουρισμό και στη μεταποίηση. Επομένως, το δεύτερο σκέλος είναι εκτός από το νομοσχέδιο αυτό, είναι μέτρα και πολιτικές για τη συνεργασία, είτε σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων είτε ως προς τη γνώση και την πληροφορία», ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, 14:37