Ανακάμπτουν τα ταξιδιωτικά γραφεία

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, 01:05
Ανακάμπτουν τα ταξιδιωτικά γραφεία
Ενισχυμένοι ως επί τω πλείστον ήταν το β' τρίμηνο οι δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των μεταφορών όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Ιδιαίτερα αυξημένος, συγκριτικά, ήταν ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, που σημείωσε άνοδο της τάξης του 16,6%.

Ειδικότερα, από την ανάλυση των ετήσιων μεταβολών προκύπτουν τα εξής:

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Β' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β' τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 1,9%, έναντι αύξησης 10,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του Β' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β' τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 7,4% έναντι μείωσης 10,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του Β' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β' τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 4,6%, έναντι αύξησης 16,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Β' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β' τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 11,3%, έναντι αύξησης 10,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Β' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β' τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 16,6%, έναντι αύξησης 6,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016.

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Β' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α' τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 6,9%, έναντι αύξησης 14,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του Β' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α' τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 69,3%, έναντι αύξησης 58,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του Β' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α' τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 70,4%, έναντι αύξησης 94,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Β' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α' τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 17,8%, έναντι αύξησης 19,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Β' τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α' τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 145,0%, έναντι αύξησης 171,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, 12:43