Αυξήθηκε κατά 16,1% η παραγωγή ασφαλίστρων «Γενικής Αστικής Ευθύνης»

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019, 13:28
Αυξήθηκε κατά 16,1% η παραγωγή ασφαλίστρων «Γενικής Αστικής Ευθύνης»

Κατά την διάρκεια του 2018 ο κλάδος ασφάλισης «Γενικής Αστικής Ευθύνης» συγκέντρωσε παραγωγή από πρωτασφαλίσεις 89,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με το 2017 κατά 16,1%.

Αυτό προκύπτει από μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, (ΕΑΕΕ).

Αντιστοίχως, την ίδια χρονιά η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών αυξήθηκε κατά 3,9% ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) αυξήθηκε κατά 1,9%.

Από την έρευνα της ΕΑΕΕ για την αστική ευθύνη, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ βρέθηκε ότι είναι κατανεμημένα ως εξής:

Σύνολο Γενικής αστικής ευθύνης 50,8%

Σύνολο Εργοδοτικής ευθύνης 11,9%

Επαγγελματική αστική ευθύνη 33,9%

Λοιπές καλύψεις 3,4%

Στις λοιπές καλύψεις αθροίζονται η Ευθύνη προϊόντος, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cyber και Περιβαλλοντική.

Ειδικότερα για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την επαγγελματική αστική ευθύνη, αυτά αφορούν κυρίως σε ιατρούς (55,1%) και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (19,4%).

Η συχνότητα ζημιών του κλάδου της Γενικής αστικής ευθύνης συνολικά εκτιμάται στο 6,6% για το 2018 (2017: 5,7%), η μέση ζημία του ίδιου έτους στα 2.988 ευρώ (2017: 5.498 ευρώ) ενώ το μέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου έφθασε στα 199 ευρώ (2017: 314 ευρώ).

Ως προς την επαγγελματική αστική ευθύνη, η συχνότητα ζημιών εκτιμάται στο 1,6% (2017: 1,0%) για τους ιατρούς και στο 0,3% (2017: 0,1%) για τους διαμεσολαβητές ενώ οι αντίστοιχες μέσες ζημίες εκτιμώνται στα 13,5 χιλιάδες ευρώ για τους γιατρούς (2017: 29,2 χιλιάδες ευρώ) και 3,3 χιλιάδες ευρώ για τους διαμεσολαβητές (2017: 3,2 χιλιάδες ευρώ).

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019, 13:31