Κανονικά η δημοσίευση συμβάσεων στον Τύπο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014, 19:56
Κανονικά η δημοσίευση συμβάσεων στον Τύπο
Παραμένει σε ισχύ η δημοσίευση συμβάσεων Δημοσίου και ΟΤΑ στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο με νομοθετική βελτίωση που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Να σημειωθεί ότι η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων είχε αποστείλει προς τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Δένδια, τους συναρμόδιους υπουργούς και τα κόμματα του Κοινοβουλίου, επιστολή διαμαρτυρίας στην οποία αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη μας διαπιστώσαμε ότι στις διατάξεις αρμοδιότητάς σας του Πολυνομοσχεδίου που έρχεται προς συζήτηση στη Βουλή, το ΥΠΑΝ επανέρχεται σε ένα θέμα που η Ένωσή μας θεωρούσε ότι οριστικά είχε διευθετηθεί από την Κυβέρνησή σας, σχετικά με τους κανόνες δημοσιότητας της προκήρυξης των διαγωνισμών των ΟΤΑ και των φορέων του Δημοσίου. Ειδικότερα, στο άρθρο «152» του σχετικού νόμου για τη δημοσιότητα σε εθνικό επίπεδο στην παρ. «1» επιχειρείται να θεωρείται εφεξής η δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ ως η μόνη προϋπόθεση δημοσιότητας της προκήρυξης ενός διαγωνισμού καταργώντας στην ουσία - και με την διάταξη του άρθρου 199 παρ. ΣΤ`- το Ν.3548/07, που μέχρι σήμερα αποτελούσε τη μόνη αδιάβλητη διαδικασία όσον αφορά τη γνωστοποίηση και την προσέλκυση του συνόλου των ενδιαφερομένων στη διενέργεια προκήρυξης διαγωνισμού.

Επιπλέον στην παρ. 2 του αρ.152 αναφέρεται ότι προαιρετικά οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις διαγωνισμών σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, επιβεβαιώνοντας ότι οι συντάκτες του ν/σ αγνοούν ακόμα και βασικά ζητήματα της ελληνικής πραγματικότητας αφού θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει σειρά κριτηρίων (κυκλοφοριακά στοιχεία, απασχόληση δημοσιογράφων και άλλα) υπάρχει μόνο για τις Εφημερίδες που επιτελούν και σ`αυτό τον τομέα ένα σπουδαίο ενημερωτικό έργο με την έντυπη αποτύπωση της δημοσίευσης ενός διαγωνισμού (scripta manent) και ουδείς μέχρι σήμερα θεώρησε τη διαδικασία αυτή διάτρητη. Ως εκ τούτου η δυνατότητα απάλειψης της υποχρεωτικής δημοσίευσης στον Τύπο των προκηρύξεων διαγωνισμών από τις αναθέτουσες αρχές, ακυρώνει τον ίδιο το σκοπό του Νόμου που επικαλείστε για ενίσχυση της διαφάνειας.

Κατόπιν αυτών θα παρακαλούσαμε πριν την εισαγωγή στην Ολομέλεια για ψήφιση του σχετικού νόμου να μεριμνήσετε για την ενίσχυση των κανόνων δημοσιότητας με τη διατήρηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης στον Τύπο με το ίδιο καθεστώς που δεν επιβαρύνει μάλιστα το Δημόσιο αφού τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους αναδόχους και είναι ήσσονος αξίας μπροστά στο εύρος της οικονομικής ζημίας που μπορεί να προκληθεί στο Δημόσιο με τη νόθευση των κανόνων δημοσιότητας των προκηρύξεων διαγωνισμών.

Επιπλέον η Ένωση μας επιφυλάσσεται για την άμεση αποστολή παρατηρήσεων για τα άρθρα 56, 57, 58 και 109, 110, 111, 112 που αναφέρονται στους κανόνες δημοσιότητας.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014, 20:00