Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016, 09:25
Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ
Τη Δευτέρα 30 Μαΐου θα συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ στα γραφεία του οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5), στον 1ο όροφο.

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σας προσκαλεί στην Α’ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων – μελών του Οργανισμού που η σύγκλησή της προβλέπεται από τα άρθρα 15 και 25 του Καταστατικού.

Οι ημερομηνίες σύγκλησης της Συνέλευσης αυτής καθορίσθηκαν ως εξής, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού:

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Συγκαλείται τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Συνεδρίων του κτιρίου του ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5 – 1ος όροφος) με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2015
4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2015
6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2016
7. Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις κατόπιν της ψήφισης του Ασφαλιστικού Νόμου ( Ν.4387/2016 )
8. Λήψη Απόφασης περί συνέχισης ή μη της περίθαλψης μελών κατόπιν οριστικής διαγραφής από Ενώσεις για παράβαση καταστατικών τους διατάξεων (άρθρο 3, παρ. 7β΄ του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ)

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες το 1/3 του αριθμού των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/4 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την 28η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC ( Αίθουσα “OLYMPIA” ) Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα (Στύλοι του Ολυμπίου Διός ) και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία στην τρίτη αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016, 09:29