Έλεγχοι για την ανίχνευση κρέατος αλόγου σε προϊόντα που περιέχουν βόειο κρέας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014, 16:17
Έλεγχοι για την ανίχνευση κρέατος αλόγου σε προϊόντα που περιέχουν βόειο κρέας
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), σε συνέχεια του διατροφικού επεισοδίου που αφορούσε στην νοθεία βόειου κρέατος με κρέας αλόγου κατά το 2013 και με γνώμονα πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των Ελλήνων καταναλωτών, υλοποίησε το 2ο Επίσημο Πρόγραμμα Ελέγχου για την παρουσία κρέατος αλόγου σε προϊόντα που περιέχουν βόειο κρέας.

Το ανώτερο Πρόγραμμα έλαβε χώρα κατά το Α’ εξάμηνο του 2014. Συνολικά ελέγχθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο 102 δείγματα κρέατος, κιμά, προϊόντων κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος τα οποία διατίθενται στο εμπόριο και/ή φέρουν επισήμανση ως τρόφιμα που περιέχουν βόειο κρέας. Ο έλεγχος περιλάμβανε τόσο προσυσκευασμένα τρόφιμα προοριζόμενα για τον τελικό καταναλωτή (81 δείγματα), καθώς και τρόφιμα που προσφέρονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή χωρίς προσυσκευασία ή συσκευάζονται στην εγκατάσταση πώλησης έπειτα από αίτημα του καταναλωτή (21 δείγματα).

Το σύνολο των ελεγχθέντων προϊόντων του Προγράμματος ελήφθησαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ στοχεύοντας τόσο στον επανέλεγχο τροφίμων τα οποία είχαν βρεθεί να περιέχουν κρέας αλόγου κατά το 1ο Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου του έτους 2013, όσο και στην διενέργεια σχετικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια της χώρας. Οι εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις ανίχνευσης του DNA αλόγου πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους στο Εργαστήριο Δοκιμών Αττικής του ΕΦΕΤ, το οποίο έχει εξοπλιστεί και αναπτύξει τις κατάλληλες μεθόδους για τον σκοπό αυτό.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο του συνόλου των δειγμάτων του Προγράμματος (102 δείγματα) δεν ανιχνεύθηκε η παρουσία κρέατος αλόγου σε κανένα από αυτά. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΤ θα ήθελε να διαβεβαιώσει τον Έλληνα καταναλωτή ότι οι διενεργούμενοι στην χώρα μας έλεγχοι των τροφίμων είναι συνεχείς στοχεύοντας στην προστασία τόσο της δημόσιας υγείας όσο και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014, 16:22