Οδηγίες για τον σωστό τρόπο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017, 09:30
Οδηγίες για τον σωστό τρόπο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τον σωστό τρόπο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης εν όψει της χειμερινής περιόδου 2017 - 2018.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

1. Η παραλαβή πρέπει να γίνεται από κάποιον που γνωρίζει τη σχετική διαδικασία.

2. Η δεξαμενή στην οποία παραλαμβάνεται το καύσιμο πρέπει να έχει ογκομετρηθεί, ώστε να είναι γνωστό πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστόμετρο ύψους της δεξαμενής:

Παραδείγματος χάριν:
i. Για ορθογώνια παραλληλεπίπεδα σχήματα: λίτρα ανά εκατοστόμετρο ύψους = [μήκος (σε εκατοστά) x πλάτος (σε εκατοστά)] / 1000.

ii. Για όρθια (όχι οριζόντια) κυλινδρικά σχήματα δεξαμενών (π.χ. όρθια βαρέλια): λίτρα ανά εκατοστόμετρο ύψους = {3,14 x [διάμετρος (σε εκατοστά) /2]2} / 1000.

3. Ο παραλήπτης του πετρελαίου να πραγματοποιεί μαζί με τον οδηγό του βυτιοφόρου μέτρηση και καταγραφή στην απόδειξη του ύψους του πετρελαίου που υπάρχει στη δεξαμενή πριν και μετά την παράδοση, ανεξάρτητα από το σχήμα της δεξαμενής ή από τη δυνατότητα ογκομέτρησής της. Η ανωτέρω μέτρηση αποτελεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση των εμπλεκομένων στην παράδοση και διανομή πετρελαίου θέρμανσης.

4. Η ανωτέρω μέτρηση γίνεται τοποθετώντας μια ευθύγραμμη βέργα κατακόρυφα στη δεξαμενή και μετρώντας το ύψος της στάθμης του καυσίμου που περιέχεται στη δεξαμενή πριν και μετά την παράδοση.

5. Ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι υποχρεωμένος να γράφει στην απόδειξη, εκτός των άλλων, τα λίτρα που κατέγραψε ο μετρητής του βυτίου, το ύψος του πετρελαίου στη δεξαμενή που καταμετρήθηκε πριν και μετά την παράδοση, καθώς και την ώρα παράδοσης. Η απόδειξη συνυπογράφεται από τον οδηγό και τον παραλήπτη του πετρελαίου θέρμανσης που συμφωνούν με τα αναγραφόμενα σε αυτή στοιχεία.

6. Το ύψος σε εκατοστά του πετρελαίου που παραδόθηκε στη δεξαμενή επί τα λίτρα ανά εκατοστόμετρο πρέπει να αντιστοιχούν στα λίτρα της απόδειξης.

7. Μικροδιαφορές στον υπολογισμό δύναται να προκύψουν λόγω σφάλματος του μετρητή (±0,5%), διόγκωσης των πλευρικών τοιχωμάτων της δεξαμενής, κλίσης της δεξαμενής σε σχέση με την οριζόντια θέση και μη κανονικού σχήματος δεξαμενής (οβάλ σχήματα, οριζόντιοι κύλινδροι κ.λπ.).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017, 09:30