Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Ελλάδα για τη μη προστασία των περιοχών Natura 2000

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, 13:44
Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Ελλάδα για τη μη προστασία των περιοχών Natura 2000

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Η Ελλάδα βρίσκεται υπό παρακολούθηση από την Κομισιόν, από το 2020 που καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ που έκρινε ότι, δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, καθώς δεν καθόρισε τους στόχους διατήρησης και τα αναγκαία μέτρα , για 239 τόπους του Natura 2000 σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Αυτό δηλώνει ευθαρσώς ο Επίτροπος Sinkevičius, σε απάντηση του προς τον Έλληνα ευρωβουλευτή των Μη Εγγεγραμμένων Αθανάσιο Κωνσταντίνου, διευκρινιζοντας, μάλιστα , ότι η Κομισιόν παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον σκοπό αυτό.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στην ερώτηση του ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε επισημάνει ότι:

-Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως (ΦΕΚ 6191/23.12.2021) καταργούνται επτά Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου Natura 2000 (Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, Εθνικό Πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα-Υμηττού, Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκη, Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς, Εθνικά Πάρκα Βόρειας Πίνδου, Τζουμέρκων, Αγράφων, Κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων, Εθνικός Δρυμός Ολύμπου).

-Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στον νεοσύστατο Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η διοίκηση ορίζεται από την κυβέρνηση και μεταφέρεται στην Αθήνα.

-Οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα των περιοχών, δεν θα συμμετέχουν πλέον στην διοίκηση και διαχείρισή τους. Αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, αφού οι περιοχές Natura 2000 είναι η καρδιά της προστασίας της φύσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αποτελώντας ασπίδα για απειλούμενα είδη και περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

-Οι τοπικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία πως η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να παρακάμψει το καθεστώς προστασίας, προκειμένου να προωθηθούν επενδυτικά σχέδια, καθώς ο νόμος δίνει δυνατότητα αλλαγών χρήσης γης για την εγκατάσταση ξενοδοχείων, λατομείων και λοιπών δραστηριοτήτων, ακόμη και εντός προστατευόμενων περιοχών.

Η Κομισιόν, ωστόσο, αντιπαρήλθε την απάντηση στο ερώτημα, πώς θα παρέμβει ώστε να ματαιωθεί η επαπειλούμενη καταστροφή αναγνωρισμένων από την ΕΕ Προστατευμένων Περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα και περιορίσθηκε να διαβεβαιώσει ότι παρακολουθεί το ζήτημα συμμόρφωσης της.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου:

Απάντηση του κ. Sinkevičius

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(18.5.2022)

Όπως δήλωσε η Επιτροπή στην απάντησή της προς την ερώτηση Ε-001292/2020, μια σημαντική πρόκληση για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των τόπων του Natura 2000 στην Ελλάδα είναι η θέσπιση εθνικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (όπου περιλαμβάνονται η στρατηγική, η διάρθρωση, τα προγράμματα διαχείρισης, οι αρμοδιότητες, η χρηματοδότηση, η επιβολή της νομοθεσίας και η παρακολούθηση).

Ενώ η επιλογή της διακυβέρνησης για ένα τέτοιο εθνικό σύστημα πρέπει να γίνει από τις ελληνικές αρχές, οι ελληνικές αρχές είναι επίσης υπεύθυνες για την κατάλληλη χρήση των ενωσιακών και εθνικών κονδυλίων, ώστε η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών να πραγματοποιείται σωστά σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών για τα πτηνά [1] και τους οικοτόπους. Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, καθώς δεν καθόρισε τους στόχους διατήρησης και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για 239 τόπους του Natura 2000 σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον σκοπό αυτό.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, 13:44