Συμβούλιο της Ευρώπης: Επιτροπή για τον «έλεγχο» της τεχνητής νοημοσύνης

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, 12:03
Συμβούλιο της Ευρώπης: Επιτροπή για τον «έλεγχο» της τεχνητής νοημοσύνης

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Κατά τη διάρκεια της 1.353ης συνάντησής της στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέστησε μια ad hoc επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την τεχνητή νοημοσύνη - CAHAI, προκειμένου να εξετάσει τη σκοπιμότητα ενός νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της.

Για την εκτέλεση των εργασιών της, η Ad hoc Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης (CAHAI) θα λάβει υπ' όψιν τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και θα διεξαγάγει ευρείες διαβουλεύσεις με πολλούς ενδιαφερομένους.

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 17 Μαΐου 2019, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης συμφώνησαν ότι η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά απαραίτητη τη διερεύνηση της σκοπιμότητας και του δυνητικού περιεχομένου ενός νομικού πλαισίου που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, 12:53