Συμβούλιο Ευρώπης: Απροθυμία στην πάταξη διαφθοράς σε δικαστικούς και βουλευτές!

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018, 13:43
Συμβούλιο Ευρώπης: Απροθυμία στην πάταξη διαφθοράς σε δικαστικούς και βουλευτές!
Ανταπόκριση από Στρασβούργο-Νίκος Ρούσσης

Ουδεμία πρόοδο, στον τομέα της πάταξης της διαφθοράς στις τάξεις βουλευτών, δικαστών και εισαγγελέων, στις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου Ευρώπης, «βλέπει», στην ετήσια έκθεσή της για τη διαφθορά που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Οργανισμού (GRECO).

Πολλά από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης πήραν νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, το 2017, που αντέστρεψαν τις μεταρρυθμίσεις που είχαν αναληφθεί προηγουμένως για την ενίσχυση της πρόληψης και πάταξης της διαφθοράς ή ξεκίνησαν μεταρρυθμίσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβιάσεις των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεραίνεται στην έκθεση.

Τονίζεται δε ότι, παρόλο που σημειώθηκε συνολική πρόοδος στην εισαγωγή νέων μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς όσον αφορά τους βουλευτές, τους δικαστές και τους εισαγγελείς, η πρακτική εφαρμογή αυτών των μέτρων παρέμεινε βραδύτερη από την επιθυμητή.

Η έκθεση περιέχει μια αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης των κρατών-μελών της GRECO με τις συστάσεις της σχετικά με τους βουλευτές, τους δικαστές και τους εισαγγελείς.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 τα κράτη που αξιολογήθηκαν μέχρι στιγμής δεν είχαν υλοποιήσει σχεδόν το ένα τρίτο των συστάσεων της GRECO για τους βουλευτές (30%), ενώ είχαν μόνο εν μέρει υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις (44,4%).

Μόνο ένα στα τέσσερα κράτη είχε εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της GRECO (25,4%).

Οι συστάσεις αυτές αφορούσαν κυρίως στην αναφορά περιουσιακών στοιχείων, τους περιορισμούς στις εξωτερικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη διαφάνεια των αλληλεπιδράσεων με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων.

Το επίπεδο συμμόρφωσης ήταν υψηλότερο όσον αφορά τους δικαστές: οι χώρες που αξιολογήθηκαν είχαν εφαρμόσει πλήρως σχεδόν τις μισές από τις συστάσεις της GRECO (42,6%), αλλά το ένα τρίτο αυτών των χωρών τις εφάρμοσε μόνο εν μέρει (36%).

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018, 13:49