ΠΟΕ: Η Αργεντινή παραβιάζει τους εμπορικούς κανόνες

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014, 02:24
ΠΟΕ: Η Αργεντινή παραβιάζει τους εμπορικούς κανόνες
Μια επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) έκρινε την Παρασκευή ότι οι περιορισμοί που επιβάλει η Αργεντινή στις εισαγωγές παραβιάζουν εμπορικούς κανόνες στους οποίους έχει συμφωνήσει η κυβέρνησή της.

Η πολιτική που ασκεί το Μπουένος Άιρες όσον αφορά στις εισαγωγές «αλλοιώνει τους όρους του ανταγωνισμού στην αγορά της Αργεντινής, με αποτέλεσμα τα εισαγόμενα προϊόντα να τυγχάνουν λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα», έκρινε ο ΠΟΕ. Η πολιτική αυτή είναι «ασύμβατη» με τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), που αποτέλεσε τη βάση για τη λειτουργία του ΠΟΕ.

Η επιτροπή του ΠΟΕ αποφάνθηκε επίσης εναντίον του συστήματος αδειοδότησης των εισαγωγών που έχει θεσπίσει το Μπουένος Άιρες. Η απόφαση αναφέρει ότι το καθεστώς χορήγησης αδειών «συνιστά έναν περιορισμό στην εισαγωγή αγαθών και άρα δεν συνάδει» με την GATT.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαιρέτισαν την απόφαση αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της Αργεντινής έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις εισαγωγές: Για τις εισαγωγές οποιουδήποτε αγαθού, χρειάζονται άδειες οι οποίες σπανίως εκδίδονται από την κυβέρνηση της χώρας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που θέλουν να εισάγουν ξένα προϊόντα απαιτείται να εξάγουν αγαθά παραγόμενα στην Αργεντινή, να κάνουν επενδύσεις στην Αργεντινή και να αποφεύγουν να βγάζουν από τη χώρα τα κέρδη τους σε συνάλλαγμα.

Το Μπουένος Άιρες μπορεί να προσφύγει εναντίον της απόφασης αυτής της επιτροπής του ΠΟΕ. Έχει περιθώριο 60 ημερών για να το πράξει.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014, 02:24