ΕΕ: Στο έλεος τρομοκρατικών επιθέσεων με ισχυρά οξέα

ΕΕ: Στο έλεος τρομοκρατικών επιθέσεων με ισχυρά οξέα
Ανταπόκριση από Στρασβούργο- Νίκος Ρούσσης

Την ομολογία της Κομισιόν, ότι «τα παράνομα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ε.Ε. τα τελευταία έτη είχαν κατασκευαστεί με θεϊκό οξύ» προκάλεσε αναφορά που κατέθεσε ο γερμανικής ιθαγένειας U.N. (αριθ. 0873/2017), με την οποία ζητούσε την απαγόρευση πώλησης ισχυρών οξέων σε ιδιώτες στην Ε.Ε., ώστε ν’ αποφευχθούν πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις με οξέα.

Παράλληλα, στην απάντησή της η Κομισιόν, ενώ αναφέρει ότι έχει ήδη προτείνει να περιοριστεί η διαθεσιμότητα του πυκνού θειικού οξέος στο ευρύ κοινό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχουν ακόμη εξετάσει την πρόταση και δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία, για την αντιμετώπιση των διαφαινόμενων κινδύνων.

Με την αναφορά ζητούνταν η απαγόρευση της πώλησης ισχυρών οξέων σε ιδιώτες στην Ε.Ε., ώστε να αποφευχθούν πιθανές επιθέσεις με οξέα και υπογραμμίζονταν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη πραγματοποιηθεί σειρά ανάλογων επιθέσεων.

Το όξινο υγρό καθαρισμού αποχετεύσεων διατίθεται ελεύθερα- σημειώνονταν στην αναφορά- και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ως επιθετικό όπλο, αυξάνοντας την πιθανότητα μίμησης εγκλημάτων τέτοιου τύπου σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε..

Ο αναφέρων δε κατέληγε στο ότι, θα πρέπει να παρέχονται στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τρόπους καθαρισμού των αγωγών χωρίς τη χρήση όξινων καθαριστικών για αποχετεύσεις ενώ, οι αστυνομικοί σε ολόκληρη την Ε.Ε. θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών σε θύματα επιθέσεων με οξύ, όπως ισχύει ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αναφορά κρίθηκε ως παραδεκτή στις 13 Δεκεμβρίου 2017 από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου και κλήθηκε η Κομισιόν να δώσει πληροφορίες και τις δέουσες απαντήσεις.

Μόλις στις 27 Απριλίου 2018, η Κομισιόν απάντησε, διευκρινίζοντας ότι:

- Ο κανονισμός (Ε.Ε.) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών απαγορεύει κατ’ αρχήν τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση νιτρικού οξέος υψηλής συγκέντρωσης για το ευρύ κοινό, αλλά αφήνει στα κράτη μέλη το περιθώριο να εισαγάγουν σύστημα χορήγησης αδειών ή καταχώρισης.
- Μεταξύ άλλων, ο κανονισμός έχει ως στόχο να αποτραπεί η χρήση αυτής από τρομοκράτες και εγκληματίες για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών. Επιπλέον, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, οι οικονομικοί φορείς που προμηθεύουν τόσο νιτρικό όσο και θειικό οξύ, οποιασδήποτε συγκέντρωσης, οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά για ύποπτες συναλλαγές, εξαφανίσεις και κλοπές σε καθορισμένα εθνικά σημεία επαφής σε κάθε κράτος μέλος.
- Στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης του κανονισμού ΕΕ αριθ. 98/20131, η Επιτροπή ενέκρινε, στις 17 Απριλίου 2018, πρόταση για την αντικατάσταση του κανονισμού αυτού.

Η πρόταση έχει ως στόχο να περιορίσει τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση όχι μόνο πυκνού νιτρικού οξέος, αλλά και πυκνού θειικού οξέος (πάνω από 15% κατά βάρος), για το ευρύ κοινό και αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον δυνατή η απόκτηση θειικού οξέος και άλλων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών απλά και μόνο με την καταχώριση κοινό η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση πυκνού θειικού οξέος, εκτός και αν οι δημόσιες αρχές έχουν χορηγήσει της συναλλαγής.

Όπως, όμως, συμπεραίνεται στην απάντηση της Κομισιόν, η πρόταση για αναθεώρηση του εν λόγω Κανονισμού, δεν έχει λάβει, ακόμη, την σύμφωνη γνώμη και έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου αφήνοντας, ουσιαστικά, την Ε.Ε. στο έλεος τρομοκρατικών επιθέσεων με ισχυρά οξέα, που μπορούν, ακόμη, να προμηθεύονται ανεξέλεγκτα άγνωστοι ιδιώτες!!!

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018, 18:59