Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher ανέργων 25 έως 29 ετών!

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014, 11:40
Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher ανέργων 25 έως 29 ετών!
Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει προκηρύξει το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ που διαθέτουν κάρτα ανεργίας και έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως 31.12.1989 και είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 30.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους και περιλαμβάνει:

80 ώρες θεωρητική κατάρτιση.
450 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα .
Εκπαιδευτικό επίδομα 2.550 € για απόφοιτους ΑΕΙ / ΑΤΕΙ και 2.280 € για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας & Μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους πριν και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Παροχή κινήτρων στους εργοδότες για την απασχόληση των ωφελούμενων για ένα έτος μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων.

Από την Πέμπτη 7/8/2014 στις 10:00πμ έως την Δευτέρα 15/9/2014 στις 24:00 μμ .

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων.

Η μέγιστη προβλεπόμενη βαθμολογία είναι 90 μόρια και η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια.

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό για το οικονομικό έτος 2014 .
Συμμετοχή των ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής κατάρτισης προηγούμενων ετών.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΑΤΕΙ)
Επικυρωμένο αντίγραφο Λυκείου ή/και πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας .
Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ατομικό ή οικογενειακό οικ. έτους 2014 (εισοδήματα έτους 2013)
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είσαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής.
Φωτοτυπία 1ης σελίδας Τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται το ΙΒΑΝ (διεθνής τραπεζικός λογαριασμός) .

Πληροφορίες – Υποβολή Αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, σε ότι αφορά στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, αλλά και την υποβολή των δικαιολογητικών, μπορείτε να επικοινωνείτε και να απευθύνεστε στις Εκπαιδευτικές Δομές του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ .

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014, 11:42