Βόλος: Συντήρηση των δρόμων στη Νέα Ιωνία

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012, 17:51
 Βόλος: Συντήρηση των δρόμων στη Νέα Ιωνία
Σε διαδικασία υλοποίησης μπαίνουν οι εργασίες για τη συντήρηση των δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας, καθώς υπογράφηκε σήμερα η σχετική σύμβαση ανάμεσα στον Δήμαρχο Βόλου κ. Πάνο Σκοτινιώτη και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου.
Η συνολική δαπάνη των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 45.000,00 ευρώ (προϋπολογισμός μελέτης 50.000,00 ευρώ).

Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και αφορά εργασίες επισκευών ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω παλαιότητας, των κρασπέδων και επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές εργασίες που θα γίνουν είναι επούλωση τομών, διόρθωση τοπικών φθορών των οδοστρωμάτων και ασφαλτοστρώσεις, σε συνδυασμό με εργασίες επισκευής κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα, καθώς επίσης και μόρφωσης δρόμων που στερούνται ασφαλτοτάπητα με ή χωρίς προσθήκη αδρανών υλικών.

Όπως προβλέπεται από τη μελέτη, μετά το τέλος κάθε εργασίας ασφαλτόστρωσης ή σκυροδέτησης θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του δρόμου (σκούπισμα και πλύσιμο).

Επιμέλεια:Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012, 17:54