Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει απόφαση για τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει απόφαση για τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ

Στο Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε σήμερα η αίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, μελών του συλλόγου αυτού, αλλά και υπάλληλων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση (7.8.2012) με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.


Όπως είναι γνωστό με τον νόμο 3832/2010 καταργήθηκε η γενική γραμματεία Εθνικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η οποία υπαγόταν στο υπουργείο Οικονομικών και οι αρμοδιότητές της και το προσωπικό της, στο σύνολό τους, μεταφέρθηκαν στην ΕΛΣΤΑΤ, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή.


Ο σύλλογος υποστηρίζει, μεταξύ των άλλων, ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 101 του Συντάγματος η μετατροπή της ΕΛΣΤΑΤ σε ανεξάρτητη αρχή, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα και ότι πριν την έκδοση του κανονισμού, δεν προηγήθηκε συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.


Αντίθετα, η ΕΛΣΤΑΤ αμφισβητεί το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εισηγητής της υπόθεσης, σύμβουλος Επικρατείας Γεώργιος Τσιμέκας, έθεσε θέμα αρμοδιότητας του Τμήματος που πρέπει να δικάσει την εν λόγω αίτηση. Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.


Πηγή: ΑΠΕ

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019, 18:20