Το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Χειριστών Συστηµάτων µη Επανδρωµένων Αεροσκαφών

Το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Χειριστών Συστηµάτων µη Επανδρωµένων Αεροσκαφών
Πραγματοποιήθηκαν την 14η Ιανουαρίου 2018, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Χειριστών Συστηµάτων µη Επανδρωµένων Αεροσκαφών (εµπορικώς επονοµαζόµενα Drones)– ΠΕΧΜΕΑ για την διετία 2018– 2020.

Μετά την συνεδρίαση για συγκρότηση σε σώµα, η σύσταση του νέου Διοικητού Συµβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Χειριστών Συστηµάτων µη Επανδρωµένων Αεροσκαφών-ΠΕΧΜΕΑ διαµορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος- Σταθόπουλος Ιωάννης Αντιπρόεδρος- Κόκκινος Συµεών Γεν.Γραµµατέας- Δρακοπούλου Θεοδώρα Ταµίας- Μόζε Αλέξανδρος Τακτικό Μέλος- Λιόντης Χαράλαµπος Για την ελεγκτική επιτροπή εκλέγονται οι: Γκυρτής Δηµήτριος Αντζουλάτος Αντώνιος.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018, 21:47