Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς: Πώς θα γίνουν τα γραπτά τεστ - Πώς θα αποφευχθεί η αντιγραφή

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020, 20:32
Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς: Πώς θα γίνουν τα γραπτά τεστ - Πώς θα αποφευχθεί η αντιγραφή

Εγκύκλιο με οδηγίες για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέστειλε το υπουργείο Παιδείας στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων προκειμένου να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς.

Στην εγκύκλιο συμπεριλαμβάνονται και οδηγίες για το πως ο εκπαιδευτικός θα αποφύγει την ηλεκτρονική αντιγραφή μεταξύ των μαθητών. Για το λόγο αυτό προτείνεται «να δημιουργούνται περισσότερες από μία ασκήσεις (με ή χωρίς επικάλυψη ερωτήσεων) και να ανατίθενται σε κάθε ομάδα μαθητών και μαθητριών διαφορετική άσκηση».

Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης ανά μάθημα για το Α ́και Β’ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-2021 στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις.Ειδικά όσον αφορά τις ολιγόλεπτες και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι  εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τα εργαλεία «Ασκήσεις» και «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη (e-class).

Τα σχετικά αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης και οι εισαγωγικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμα μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:https://docs.openeclass.org/el:teacher, https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf.

Για τη διενέργεια εξετάσεων με ωριαίες ή ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υφίστανται τρεις επιλογές, μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις», της ηλεκτρονικής τάξης (e-class):

α) θέματα αυτόματης βαθμολόγησης,

β) θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου ) και

γ) συνδυασμός θεμάτων αυτόματης βαθμολόγησης και θεμάτων ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου).

Πιο συγκεκριμένα,προτείνεται από την ηλεκτρονική τάξη (e-class) να αξιοποιηθούν συνδυαστικά ή αποκλειστικά,όπου κρίνεται σκόπιμο,η αξιοποίηση του εργαλείου «Ελεύθερου κειμένου»,καθώς και τα ακόλουθα εργαλεία αυτόματης βαθμολόγησης μέσω των «Ασκήσεων»του e-class:

1. Πολλαπλής επιλογής με μοναδική σωστή απάντηση

2. Συμπλήρωσης κενών

3. Αντιστοίχισης

4. Σωστό/Λάθος

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ωριαία γραπτή δοκιμασία –σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις-οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να δημιουργούν πολλαπλές ομάδες θεμάτων για να αποτρέπονται φαινόμενα συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής και διαμοιρασμού απαντήσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών.

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αντιγραφής μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, προτείνεται να δημιουργούνται περισσότερες από μία ασκήσεις (με ή χωρίς επικάλυψη ερωτήσεων) και να ανατίθενται σε κάθε ομάδα μαθητών και μαθητριών διαφορετική άσκηση.Πρόσθετα εργαλεία που συμβάλλουν στον περιορισμό της δυνατότητας συνεργασίας ή αντιγραφής είναι μέσω των ρυθμίσεων των ασκήσεων:εμφάνιση μίας ερώτησης ανά σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη του μαθητή,χρονικός περιορισμός εξέτασης,ανάθεση διαφορετικών ασκήσεων ανά υπο-ομάδες μαθητών της τάξης,ενεργοποίηση τυχαίων ερωτήσεων από ένα ευρύτερο σύνολο ερωτήσεων που έχει ετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός (π.χ. 3 από τις 12 ή 5 από τις 20).

Τέλος, μια χρήσιμη λειτουργία των ασκήσεων που δημιουργούνται μέσω του e-class είναι η “Τράπεζα ερωτήσεων”, μέσω της οποίας μπορούν να διαμορφωθούν διαγωνίσματα ή τεστ ολιγόλεπτης διάρκειας που αντλούν θέματα από την τράπεζα ερωτήσεων που προετοιμάζει ο/η εκπαιδευτικός.

Δείτε ΕΔΩ την Εγκύκλιο

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες

Δείτε ΕΔΩ τη δημιουργία Ερωτηματολογίων

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020, 20:52