Ταυτότητα Forum: Νέος πολιτικός φορέας για δανειολήπτες

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014, 13:44
Ταυτότητα Forum: Νέος πολιτικός φορέας για δανειολήπτες
Πολιτικός φορέας με την με την επωνυμία «Ταυτότητα Forum» ιδρύθηκε από τον δικηγόρο Λάρισας κ. Γιώργο Μπαρτζώκη. 

Η «Ταυτότητα Forum» αναγνωρίστηκε σύμφωνα με την υπ’αρ. 493/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Έδρα του ορίζεται η Αθήνα στην οδό Καποδιστρίου 8-10, πλατεία Κάνιγγος στο γραφείο της Ταυτότητας Δανειοληπτών, με δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων γραφείων σε όλη τη Ελλάδα και στο εξωτερικό και συνδέεται με όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά γραφεία της καταναλωτικής οργάνωσής «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ» όπου γίνονται γραφεία του νέου φορέα.

Σκοπός του Forum είναι η πολιτική δράση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των 4.000.000 Ελλήνων δανειοληπτών και των μελών των οικογενειών τους, με επαναοριοθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων τους και διαγραφή χρεών τους κατά 50% προκειμένου να επανενταχθούν μέσα στην οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας που λόγω της οικονομικής κρίσης που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά έχουν μπει σε αδράνεια

Στόχοι του φορέα είναι:
1) Η διαγραφή των δυσβάσταχτων χρεών της πατρίδας μας σε τέτοιο ποσοστό και βαθμό που να μπορεί μόνη της να ανταποκριθεί η Ελληνική Μίκρο και Μακροοικονομία και να δημιουργεί ανάπτυξη επί του ΑΕΠ της .

2) η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ανάπτυξη μέσου μίας σειράς προτάσεων για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

3) Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 4.000.000 Ελλήνων Δανειοληπτών και των μελών των οικογενειών τους, με επαναοριοθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων τους με διαγραφή χρεών τους, αναλόγως τις μίκρο και μάκρο νέες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, προκειμένου να επανενταχθούν μέσα στην οικονομική δραστηριότητα της πατρίδας μας που λόγω της οικονομικής κρίσης που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά έχουν μπει σε αδράνεια.

4)Η διαμόρφωση γεωπολιτικών, γεωοικονομικών, γεωστρατηγικών και γεωπολιτισμικών προτάσεων, με στόχο την εξωστρέφεια της Ελλάδος.

5)Η διεπιστημονική έρευνα με στόχο τη διαμόρφωση ιδεολογικής πρότασης για την στρατηγική της χώρας σε εθνικά, οικονομικά, αμυντικά -στρατιωτικά και θεσμικά ζητήματα.

6)Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων ώστε με βάση τα αποτελέσματα αυτών να κατατεθεί επιστημονική πρόταση για την πρωτογενή παραγωγή, την αυτάρκεια της χώρας και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών της πηγών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Σωματείο αναπτύσσει όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων είναι:

1. Η οργάνωση τομέων δράσης και η κατάρτιση ετήσιου και μακροχρόνιου προγραμματισμού, με παράλληλη επιλογή των αναγκαίων για την υλοποίηση του θέσεων , μεθόδων και λειτουργιών.

2. Η διοργάνωση διαλέξεων, μαθημάτων συζητήσεων, ημερίδων και συνεδρίων για θέματα που αφορούν τους στόχους του Σωματείου και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του διαλόγου και του προβληματισμού με τη συνεισφορά γνώσεων, θέσεων απόψεων και ιδεών.

3. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων επιστημονικού και παιδευτικού χαρακτήρα.

4. Η αξιοποίηση και ενεργοποίηση ανθρώπων του πνεύματος ,της επιστήμης , της πολιτικής ,των τεχνών ή του αθλητισμού , οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην ευόδωση των στόχων του Σωματείου.

5. Η χρήση των μέσων επικοινωνίας και της σύγχρονης τεχνολογίας για να καταστούν ευρύτερα γνωστές οι αρχές , οι ιδέες , οι θέσεις και οι απόψεις του Σωματείου , όπως επίσης οι δραστηριότητες και οι προτάσεις του

6. Η ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών και η άσκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων στην Κοινωνία και στην Πολιτεία για τα προβλήματα και τα αιτήματα του πολίτη και του καταναλωτή και κυρίως για τα θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική στάθμη της ζωής μας.

7. Η έκδοση εντύπου, στο οποίο εκτός από τις δραστηριότητες του Σωματείου, θα καταχωρούνται, θα σχολιάζονται και θα στιγματίζονται οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις προσβολής των δικαιωμάτων του πολίτη και του καταναλωτή , όπως ,επίσης , και τα γεγονότα που υποβάθμισαν περισσότερο την ποιότητα της ζωής

Η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίους ή ιδιωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που υπηρετούν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με αυτούς του Σωματείου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από ενεργά μέλη της καταναλωτικής οργάνωσής μας για να δείξουμε ότι το στίγμα των ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ τώρα ξεκινάει την πολιτική πορεία για την εξυπηρέτηση του δικού μας ΛΟΜΠΥ και της μεσοπρόθεσμης διαγραφής χρεών μας και αποτελείται από τους :

1)Μπαρτζώκη Γεώργιο του Νικολάου ΑΘΗΝΑ Πρόεδρος (Προέδρου της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ)
2) Μποζανογλίδη Ευαγγελία του Νικολάου ΒΟΛΟΣ υπεύθυνη Προγράμματος (υπεύθυνη ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
3) Δούκα Μαρία -Χριστίνα του Γεωργίου ΑΘΗΝΑ υπεύθυνο Οικονομικών (γραμματεία ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΚΕΝΤΡΟΥ)
4) Βήχου Αργυρώ του Σάββα ΑΘΗΝΑ υπεύθυνη Οργανωτικού ( Υπεύθυνη ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ –ΚΕΝΤΡΟΥ)
5) Τζιτζάνη Ευτυχία του Χρήστου ΛΑΡΙΣΑ υπεύθυνη Ελλήνων Δανειοληπτών (γραμματεία ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)
6) Μπουρουντζή Σωτηρία του Πέτρου ΛΑΡΙΣΑ υπεύθυνο Κινητοποιήσεων (υπεύθυνη Κινητοποιήσεων ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ)
7) Μπελτέ Ανδρονίκη του Αστέριου ΛΑΡΙΣΑ υπεύθυνο Διεθνών σχέσεων (υπεύθυνη ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ)
8) Παγάνα Σοφία του Λάμπρου ΚΑΡΔΙΤΣΑ μέλος (γραμματεία ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
9)Σταμουλάκη Μαριάνθη του Χρήστου ΠΑΤΡΑ μέλος (γραμματεία ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014, 13:44