Στις 13 Ιουνίου ο διαγωνισμός για τις παραλίες του Δήμου Χανίων

Στις 13 Ιουνίου ο διαγωνισμός για τις παραλίες του Δήμου Χανίων
Τη Δευτέρα 13 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά ο ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν λουόμενους καθώς και δραστηριοτήτων αναψυχής.

Ο διαγωνισμός αφορά συνολικά 33 σημεία, μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων, εκ των οποίων τα 21 βρίσκονται στη Νέα Κυδωνία, 9 στο Ακρωτήρι, 2 στη Σούδα και ένα στην πόλη των Χανίων.

Οι θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για τη διενέργεια της δημοπρασίας, έχουν ως εξής:

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος ορίζονται στη διακήρυξη, αντίγραφο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr). Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 28213-41756 εσωτ.8.

ΠΗΓΗ: flashnews.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 31 Μαΐου 2016, 09:39