ΣτΕ: Με ένα παράβολο των 150 ευρώ οι ομαδικές αγωγές

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, 18:39
 ΣτΕ: Με ένα παράβολο των 150 ευρώ οι ομαδικές αγωγές

Μόνο ένα παράβολο των 150 ευρώ αρκεί, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υποβολή των ομαδικών αγωγών.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ανατρέποντας την αντίθετη απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, έκρινε ότι στις περιπτώσεις κατάθεσης αίτησης ακύρωσης πλέον του ενός προσώπου (ομαδική αγωγή με κοινό δικόγραφο), πρέπει να καταβάλλεται ένα και μόνο παράβολο των 150 ευρώ, όπως γίνεται δηλαδή μέχρι τώρα.

Η  απόφαση του Β΄ Τμήματος ανέφερε πως  στις ομαδικές αγωγές ο καθένας από τους προσφεύγοντες, θα καταβάλλει  ξεχωριστά 150 ευρώ, εκτοξεύοντας με αυτό τον τρόπο  το κόστος το οποίο,  εάν για πχ  η αγωγή υπογράφεται από 10 άτομα, θα έφτανε  τα 1.500 ευρώ.Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία της αυξημένης 7μελούς σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, το περασμένο έτος είχε κρίνει ότι «προκύπτει αβίαστα ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989, σε περίπτωση άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως από περισσότερα πρόσωπα και ανεξαρτήτως της ύπαρξης δεσμού ομοδικίας μεταξύ τους, οφείλεται επί ποινή απαραδέκτου, παράβολο χωριστά για καθένα από τα πρόσωπα αυτά» και είχε παραπέμψει το όλο ζήτημα προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, 18:39