Σεμινάριο εκπαίδευσης για υποψήφιους ανάδοχους γονείς από την ΠΚΜ και την ΑΡΣΙΣ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, 10:41
Σεμινάριο εκπαίδευσης για υποψήφιους ανάδοχους γονείς από την ΠΚΜ και την ΑΡΣΙΣ
Σεμινάριο εκπαίδευσης για υποψήφιους ανάδοχους γονείς, στο πλαίσιο του προγράμματος ELFO, μιας διακρατικής πρωτοβουλίας για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής, διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Αντιπεριφέρεια Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την «ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων».

Τα σεμινάριο περιλαμβάνει ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο της αναδοχής και της επιτροπείας ανηλίκων, συζήτηση με ειδικούς επαγγελματίες για όλη τη διαδικασία της αναδοχής, τόσο τη θεσμική όσο και την ψυχοκοινωνική της διάσταση, βιωματική εκπαίδευση για την οικοδόμηση μιας λειτουργικής σχέσης του παιδιού με τον ανάδοχο γονέα και ενημέρωση από πολίτες που είναι ανάδοχοι γονείς.

Οι περισσότεροι πολίτες μπορούν να γίνουν ανάδοχοι, ανεξάρτητα από το αν είναι άγαμοι ή έγγαμοι, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει μιαν επαρκή εκπαιδευτική διαδικασία. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2018. Για να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τη συνοδεύουν, όπως και για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία μπορούν να απευθύνονται:
  • στο γραφείο της «ΑΡΣΙΣ» (Λέοντος Σοφού 26, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 526150 Σοφία Κραλίδου)
  • στο γραφείο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (τηλ. 2313 330872 Φώτης Τέγος).
Η εκπαίδευση των υποψηφίων αναδόχων γονέων θα πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2018 (Σάββατο - Κυριακή), ενώ θα ενισχυθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα με συναντήσεις αναστοχασμού και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, 10:42