Πρόστιμα 41.900 ευρώ σε τρεις επιχειρήσεις από τον ΕΦΕΤ

Πρόστιμα 41.900 ευρώ σε τρεις επιχειρήσεις από τον ΕΦΕΤ

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξάγει, ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε ότι με την υπ. αριθμ. 5η / 15 – 3 – 2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του επικυρώνει επιβολή προστίμων σε τρεις επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους 41.900,00 ευρώ.     

Επίσης, το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ απέρριψε οκτώ περιπτώσεις ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και προχώρησε στην επιβεβαίωση της επιβολής τους, συνολικού ύψους € 34.850,00. Οι υποθέσεις αφορούσαν σε νοθεία ή παραπλανητική επισήμανση ελαιολάδου.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους, και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019, 13:37