Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στα ΕΛ.ΤΑ Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Ημαθίας, Πέλλας

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012, 04:23
Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στα ΕΛ.ΤΑ Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Ημαθίας, Πέλλας
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ατόμων Διανομέων πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Ημαθίας και Πέλλας.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις παρακάτω Υπηρεσίες:

1. Κ. Κατάστημα ΕΛΤΑ Γρεβενών. Γ. Μπουσίου 28-30, 511 00, ΓΡΕΒΕΝΑ, τηλ. 24620-84053.
2. Κ. Κατάστημα ΕΛΤΑ Καστοριάς, Λεωφόρος Κύκνων 6, Τ.Κ. 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, τηλ. 24670-84548.
3. Κατάστημα ΕΛΤΑ Νεάπολης Βοϊου, Π. Μελά & αβάκη 4, Τ.Κ. 500 01, ΝΕΑΠΟΛΗ, τηλ. 24680-22319
4. Κατάστημα ΕΛΤΑ Πτολεμαϊδας, Ι. Χριστίδη 4, Τ.Κ. 502 00, ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α, τηλ. 24630-22203.
5. Κατάστημα ΕΛΤΑ Σερβίων, Κάρπου 12, Τ.Κ. 505 00, ΣΕΡΒΙΑ, τηλ. 24640-21591.
6. Κατάστημα ΕΛΤΑ Σιάτιστας, Μ. Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 503 00, ΣΙΑΤΙΣΤΑ, τηλ. 24650-21492.
7. Κατάστημα ΕΛΤΑ Τσοτυλίου, Βασ. Κων/νου 29, Τ.Κ. 500 02, ΤΣΟΤΥΛΙ, τηλ. 24680-31514.
8. Κ. Κατάστημα ΕΛΤΑ Φλώρινας, Λοχαγού Μόδη 13, Τ.Κ. 531 00, ΦΛ!ΡΙΝΑ, τηλ. 23850-23971.
9. Κατάστημα ΕΛΤΑ Αλεξάνδρειας,Εθν.Αντίστασης 48,Τ.Κ.593 00, ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ, τηλ. 23330-23526
10. Κατάστημα ΕΛΤΑ Νάουσας, Παναγούλη 5, Τ.Κ. 592 00, ΝΑΟΥΣΑ, τηλ. 23320-22311.
11. Κ. Κατάστημα Έδεσσας, Ρωμανού & Παύλου Μελά 10. ΤΚ 582 00, Ε ΕΣΣΑ, τηλ 23810-23332
12. Κατάστημα ΕΛΤΑ Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου 71, Τ.Κ. 581 00, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, τηλ. 23820-22244.
13. Κατάστημα ΕΛΤΑ Σκύδρας, Εθνικής Αντιστάσης 40, Τ.Κ. 585 00, ΣΚΥ ΡΑ, τηλ. 23810-89248.

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012, 04:29