Προειδοποίηση ενός Πλοιάρχου για την ανέλκυση του ‘’Αγία Ζώνη ΙΙ’’ ώστε να μην χαθούν στοιχεία

Προειδοποίηση ενός Πλοιάρχου για την ανέλκυση του ‘’Αγία Ζώνη ΙΙ’’ ώστε να μην χαθούν στοιχεία
Με αφορμή την ανέλκυση του δεξαμενοπλοίου ‘’Αγία Ζώνη ΙΙ’’, ο Πλοίαρχος Α’ Τάξεως Χαράλαμπος Λιβαδάς, σε επιστολή του στο zougla.gr εκφράζει τις παρατηρήσεις του, προς τις λιμενικές αρχές, σχετικά με τη διαδικασία, ώστε να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία που σχετίζονται με τη βύθιση του πλοίου. 

Ακολουθεί η επιστολή:

«Θα ήθελα να συστήσω προς τις διωκτικές αρχές του λιμεναρχείου να είναι παρούσες και να επιβιβαστούν στο πλοίο πριν απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους για τους εξής λόγους.

1. Σε περίπτωση δολιοφθοράς του πλοίου (δόλια καταβύθισή του) στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από αυτές στις οποίες έχω αναφερθεί σε προηγούμενες παρεμβάσεις μου, συνιστώ στις αρχές του λιμεναρχείου όταν επιβιβαστούν στο πλοίο να συνοδεύονται από κάποιον έμπιστο ‘’Pumpman’’ =‘’αντλιωρός’’ =υπαξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, του οποίου η εργασία επί του πλοίου είναι να φορτώνει και να εκφορτώνει πετρελαιοειδή και έρμα, διευθετώντας καταλλήλως τις γραμμές των σωληνώσεων τόσο για την φόρτωση όσο και για την εκφόρτωση. Η πείρα του έμπειρου αντλιωρού είναι μεγάλη και χρήσιμη στην προκειμένη περίπτωση.

2. Είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να καταλάβει από την διευθέτηση των γραμμών (Σωληνώσεων) του έρματος, αν τα επιστόμια και οι βάρδουλες είναι ανοιχτές προς την θάλασσα έτσι ώστε να εισχωρεί ελεύθερα το θαλάσσιο νερό στο πλοίο προς τις δεξαμενές έρματος και φορτίου με την βαρύτητα, δηλαδή καθώς βυθίζεται το πλοίου να εισχωρεί ελεύθερα η θάλασσα εντός του πλοίου ακόμη και όταν έχουν εγκαταλείψει το πλοίο στην τύχη του και έχουν αποβιβαστεί όλοι.

Αν αποδειχθεί ότι πράγματι οι βάρδουλες του ‘’sea valve’’ = ‘’επιστόμιο θάλασσας’’ είναι ανοιχτές και διευθετημένες βάσει των ανωτέρω, τότε αυτομάτως αποδεικνύεται η δολιοφθορά και παύει πλέον να υπάρχει η περίπτωση του ‘’Crew negligence’’ της αμέλειας πληρώματος.

Ας μην υπερεκτιμήσουν τις γνώσεις τους και βασιστούν μόνον σε αξιωματικούς, διότι στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται να υπάρχει και καθ’ ‘υλη αρμόδιος για την περίπτωση αυτή πεπειραμένος αντλιωρός ο οποίος θα τους φανεί πολύ χρήσιμος. Επίσης θα πρέπει να επιθεωρηθούν αν ήταν ανοιχτά και τα επιστόμια θαλάσσης τόσο του αντλιοστασίου, όσο και του μηχανοστασίου!

Επιπρόσθετα θα πρέπει να ερευνηθούν οι ανθρωποθυρίδες οι οποίες συνδέουν τις δεξαμενές έρματος (δυπύθμενα), με τις δεξαμενές φορτίου, δηλαδή να διερευνηθεί αν και κατά πόσο τα μπουλόνια και τα παξιμάδια των ανθρωποθυρίδων αυτών είναι σφιγμένα όπως θα όφειλαν να είναι, εις τρόπον ώστε να είναι υδατοστεγή και να μην μπορεί να εισέλθει νερό από τα δυπύθμενα έρματος στις δεξαμενές φορτίου, διότι εν εναντία περιπτώσει αποδεικνύεται η δολιοφθορά.

Όλα τα ανωτέρω γράφτηκαν με καλή πίστη για την εύρεση της αλήθειας.

Μετά τιμής
Πλοίαρχος Α’ Τάξεως
Λιβαδάς Χαράλαμπος».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017, 21:33