Πάτμος: Δούλευε επι 12 χρόνια στον δήμο με πλαστό πτυχίο

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 4 Απριλίου 2015, 00:55
Πάτμος: Δούλευε επι 12 χρόνια στον δήμο με πλαστό πτυχίο
Χωρίς να έχει τα τυπικά προσόντα και κυρίως έχοντας καταθέσει πλαστό πτυχίο σχολής, εργαζόταν από το 2003 έως και τις αρχές του 2015, δημοτικός υπάλληλος στον δήμο Πάτμου, ως υδραυλικός.

Αυτό διαπιστώθηκε σε σχετικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις 16 Δεκεμβρίου 2013 για τον «έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων», με αποτέλεσμα με απόφαση που υπέγραψε ο δήμαρχος Πάτμου κ. Γρηγόρης Στόικος, να ανακληθεί η απόφαση διορισμού του.

Αναλυτικότερα, τον Απρίλιο του 2003 προσελήφθη μέσω ΑΣΕΠ, έπειτα από προκήρυξη του δήμου Πάτμου για την κάλυψη μόνιμου προσωπικού για την ειδικότητα του υδραυλικού.

Ο εν λόγω εργαζόμενος είχε καταθέσει πτυχίο από τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών για την πρόσληψή του, με αποτέλεσμα να καλύπτει τα τυπικά προσόντα και να είναι τελικά αυτός που διορίστηκε στην κενή οργανική θέση.

Ωστόσο έπειτα από την εντολή για έλεγχο, ο δήμος Πάτμου ζήτησε εγγράφως τον Ιούνιο του 2014 από την Σιβιτανίδειο να απαντήσει αν το πτυχίο με τον συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου υπάρχει στο αρχείο τους.

Η απάντηση ήρθε αρχές Δεκεμβρίου του 2014 μέσω της οποίας έγινε γνωστό ότι
«το πτυχίο που απεστάλη δεν εκδόθηκε ποτέ από την εν λόγω Σχολή, το οποίο κατά συνέπεια διαπιστώνεται ως πλαστό».

Ακολούθησε η κλήση σε ακρόαση του δημοτικού υπαλλήλου, στα μέσα του ίδιου μήνα και το υπόμνημα που κατέθεσε τον Ιανουάριο του 2015, χωρίς όμως να προκύπτουν νέα στοιχεία.

Έτσι ήρθε ως φυσική εξέλιξη η απόφαση του δημάρχου Πάτμου, η οποία διαπιστώνει ότι «το ως άνω πτυχίο, χρησιμοποιήθηκε ως τυπικό προσόν για το διορισμό του στη θέση που κατέχει, χωρίς την κατάθεση του οποίου θα είχε απορριφθεί η αίτησή του και περαιτέρω και ο διορισμός του. 

Ο ανωτέρω με την ενέργεια του αυτή, καταθέτοντας πλαστό πτυχίο, προκάλεσε έχοντας ίδιο συμφέρον την έκδοση απόφασης Δημάρχου του Δήμου Πάτμου για διορισμού του. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.3584/2007 «…..η πράξη διορισμού ανακαλείται εάν αυτός που διορίσθηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία …».

Συνεπώς ανακαλείται η απόφαση διορισμού του ως υδραυλικός από το 2003 στο  δήμο της Πάτμου.

Πηγή: rodiaki.gr

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 4 Απριλίου 2015, 00:56