Οδηγίες για το πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας στους ΟΤΑ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014, 13:52
Οδηγίες για το πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας στους ΟΤΑ
Οδηγίες για το πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών, δόθηκαν στους ΟΤΑ, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες μετάταξης μέσω της εθελοντικής κινητικότητας από τους φορείς υποδοχής.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα, η απόφαση μετάταξης να μπορεί να συνταχθεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, από την επόμενη της υποβολής της αίτησης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως και τις 5/9/2014.

Μέχρι πρότινος η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας μπορούσε να γίνει από τη δημοσίευση του ν. 4274/2014 έως τις 29/8/2014.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014, 13:52