ΟΑΕΔ: Σε 864.512 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015, 12:00
ΟΑΕΔ: Σε 864.512 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο
Στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα παραμένει τον Φεβρουάριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που εξακολουθούν να αναζητούν εργασία, σύμφωνα με τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο, ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 864.512 άτομα, έναντι 864.377 τον Ιανουάριο, εμφανίζοντας οριακή αύξηση κατά 135 άτομα ή κατά 0,02%.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι 461.000 (ποσοστό 53,32%) είναι μακροχρόνιοι άνεργοι, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Οι υπόλοιποι 403.512 (ποσοστό 46,68%), είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Μείωση κατά 4.672 άτομα ή σε ποσοστό 2,32% εμφανίζει ο αριθμός των ανέργων οι οποίοι δήλωσαν πως δεν αναζητούν πλέον εργασία. Από αυτούς, το 36% είναι μακροχρόνιοι άνεργοι και το 64,91% ηλικίας 30 έως 54 ετών.

Μείωση κατά 13.935 ή σε ποσοστό 8,32%, εμφανίζει και ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, ενώ το 34,39% των επιδοματούχων ανήκει στα εποχικά τουριστικά επαγγέλματα.

Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ προκύπτει, επίσης, ότι το 59,88% των εγγεγραμμένων ανέργων είναι γυναίκες, το 48,69% απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 93,19% Έλληνες υπήκοοι. Έλληνες υπήκοοι είναι και το 83,22% των επιδοτούμενων ανέργων.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι 346.876 είναι «άνδρες» (ποσοστό 40,12%) και οι 517.636 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 59,88%).

Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.346 άτομα (ποσοστό 1,08%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών» σε 78.035 άτομα (ποσοστό 9,03%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» σε 122.917 άτομα (ποσοστό 14,22%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» σε 350.185 άτομα (ποσοστό 40,51%), στην ηλικιακή ομάδα «45-54 ετών» ανήλθε σε 189.573 άτομα (ποσοστό 21,93%), στην ηλικιακή ομάδα «55-64 ετών» σε 105.806 άτομα (ποσοστό 12,24%) και στην ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» έφθασε τα 8.650 άτομα (ποσοστό 1,00%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 18.833 άτομα (ποσοστό 2,18%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» σε 279.374 άτομα (ποσοστό 32,32%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» σε 420.901 άτομα (ποσοστό 48,69%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» σε 145.404 άτομα (ποσοστό 16,82%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 805.652 άτομα (ποσοστό 93,19%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε 14.332 άτομα (ποσοστό 1,66%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» σε 44.528 άτομα (ποσοστό 5,15%).

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που δεν αναζητούν εργασία

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε σε 196.709 άτομα, εκ των οποίων 70.814 (ποσοστό 36,00%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 125.895 (ποσοστό 64,00%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 77.169 είναι «άνδρες» (ποσοστό 39,23%) και οι 119.540 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 60,77%).

Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.281 άτομα (ποσοστό 0,65%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών» σε 10.073 άτομα (ποσοστό 5,12%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» σε 22.785 άτομα (ποσοστό 11,58%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» σε 79.563 άτομα (ποσοστό 40,45%), στην ηλικιακή ομάδα «45-54 ετών» σε 48.112 άτομα (ποσοστό 24,46%), στην ηλικιακή ομάδα «55-64 ετών» ανήλθε σε 30.899 άτομα (ποσοστό 15,71%) και στην ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» σε 3.996 άτομα (ποσοστό 2,03%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 6.793 άτομα (ποσοστό 3,45%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» σε 85.666 άτομα (ποσοστό 43,55%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» σε 82.332 άτομα (ποσοστό 41,85%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 21.918 άτομα (ποσοστό 11,14%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 164.302 άτομα (ποσοστό 83,53%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε 9.048 άτομα (ποσοστό 4,60%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» σε 23.359 άτομα (ποσοστό 11,87%).

Επιδοτούμενοι άνεργοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 (αφορά στον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 153.602 άτομα, από τα οποία οι 100.775 (ποσοστό 65,61%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 52.827 (ποσοστό 34,39%) εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, οι 72.247 είναι «άνδρες» (ποσοστό 47,04%) και οι 81.355 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 52,96%).

Στην ηλικιακή ομάδα «15-19 ετών» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 158 άτομα (ποσοστό 0,10%), στην ηλικιακή ομάδα «20-24 ετών» σε 7.890 άτομα (ποσοστό 5,14%), στην ηλικιακή ομάδα «25-29 ετών» σε 21.031 άτομα (ποσοστό 13,69%), στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» σε 76.053 άτομα (ποσοστό 49,51%), στην ηλικιακή ομάδα «45-54 ετών» ανήλθε σε 34.589 άτομα (ποσοστό 22,52%), στην ηλικιακή ομάδα «55-64 ετών» σε 13.264 άτομα (ποσοστό 8,64%) και στην ηλικιακή ομάδα «65 ετών και άνω» σε 617 άτομα (ποσοστό 0,40%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση», το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 2.665 άτομα (ποσοστό 1,74%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» σε 55.736 άτομα (ποσοστό 36,29%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» σε 74.266 άτομα (ποσοστό 48,35%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 20.935 άτομα (ποσοστό 13,63%).

Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 127.825 άτομα (ποσοστό 83,22%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε 7.373 άτομα (ποσοστό 4,80%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» σε 18.404 άτομα (ποσοστό 11,98%).

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015, 12:00