Μικροεπεισόδια στην πορεία των φοιτητών στη Βουλή

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020, 13:23
Μικροεπεισόδια στην πορεία των φοιτητών στη Βουλή

Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Ένταση επικράτησε λίγο μετά τις 14.30 στην προγραμματισμένη πορεία των φοιτητών στη Βουλή.

Νωρίτερα, οι φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και στη συνέχεια έκαναν πορεία προς τη Βουλή.

Λόγω της διαμαρτυρίας των φοιτητών, το κέντρο της Αθήνας είναι κλειστό, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε τα βίντεο:

 

 

 

 

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη συγκρότηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, μιας υπερενισχυμένης Αρχής που θα ελέγχει το σύνολο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (από την κατανομή της χρηματοδότησης έως την αξιολόγηση), την αναστολή λειτουργίας 37 νέων τμημάτων και την «κατάργηση των περιφερειακών εξετάσεων» για την απόκτηση του απολυτηρίου στο Λύκειο.

Εν τω μεταξύ, η ακαδημαϊκή κοινότητα με ανακοινώσεις καταδικάζει απερίφραστα το άρθρο 50 του νομοσχεδίου προς ψήφιση για την ίδρυση «Εθνικής Αρχής Ανώτατης εκπαίδευσης» που κατατέθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με το οποίο: Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του Π.Δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Δείτε το βίντεο:

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020, 15:11