Οι τιμές ατμοσφαιρικών ρύπων στην Αττική εξαιτίας της πυρκαγιάς στην Εύβοια

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019, 21:19
Οι τιμές ατμοσφαιρικών ρύπων στην Αττική εξαιτίας της πυρκαγιάς στην Εύβοια

Με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η ερευνητική υποδομή PANACEA και το ΕΑΑ μέσω του δικτύου παρακολούθησης σωματιδιακών συγκεντρώσεων PM2.5, παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την ρύπανση που προκλήθηκε στο λεκανοπέδιο από την μεταφορά του καπνού της πυρκαγιάς στην Εύβοια.

Τα δεδομένα της καταγραφής βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://panacea-ri.gr/index.php/atmospheric-measurements/ και ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Για την ερμηνεία των επιπέδων, που παρέχονται σε όρους συγκέντρωσης κατά μάζα, χρησιμοποιείται η ακόλουθη χρωματική κλίμακα – δείκτης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικά, στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη του φαινομένου (με βήμα 15-λεπτών) σε 3 θέσεις καταγραφής στο λεκανοπέδιο και συγκεκριμένα στο Χαλάνδρι, στο Θησείο και στο Κερατσίνι. Αντίστοιχα παρουσιάζονται δεδομένα συγκεντρώσεων μαύρου άνθρακα (αιθάλης) καθώς και του κλάσματος αυτού που προέρχεται από την καύση βιομάζας, όπως καταγράφονται στον υπερσταθμό παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΕΑΑ στο Θησείο.

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019, 21:19