Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αποκτούν οι αγροτικές φυλακές

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019, 12:37
Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αποκτούν οι αγροτικές φυλακές

Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αποκτούν για πρώτη φορά οι αγροτικές φυλακές της χώρας. Η σχετική απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έπειτα από πρόταση του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (ΚΕΣΦ) και επεξεργασία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας που θα διέπει τις τέσσερις αγροτικές φυλακές της χώρας (Αγιάς/Χανίων, Κασσάνδρας/Χαλκιδικής, Κασσαβέτειας/Μαγνησίας, Τίρυνθας/Αργολίδας) και το Αγροτικό Τμήμα Γυναικών Ελαιώνα/Θήβας ορίζει ρόλους, καθήκοντα και συγκεκριμένες αρμοδιότητες, με έναν σύγχρονο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τρόπο. Έτσι, υλοποιείται ένας από τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου που έχει θέσει η κυβέρνηση για το σωφρονιστικό σύστημα 2018-2020, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των ΑΚΚ και των εργαζομένων σε αυτά, ενώ υιοθετείται και σχετική πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Με τον Κανονισμό:                                            

- Καταγράφονται, εξορθολογίζονται και αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες των συμβουλίων και των λοιπών οργάνων και υπαλλήλων των ΑΚΚ.

- Διαχωρίζονται οι κρατούμενοι σε «εσωτερικούς» και «εξωτερικούς» και ορίζονται τα κριτήρια διαχωρισμού, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους καθώς και η οργάνωση της εργασίας τους.

- Θεσμοθετείται το επισκεπτήριο μεταξύ συγγενών κρατουμένων ανάμεσα σε όμορα καταστήματα κράτησης.

-  Αποσαφηνίζεται και ενισχύεται η εποπτεία των ΑΚΚ από την Κεντρική Διοίκηση.

- Θεσμοθετείται το ηλεκτρονικό επισκεπτήριο μέσω skype.

- Κατοχυρώνεται ο έλεγχος από Ανεξάρτητη Αρχή (Συνήγορος του Πολίτη).

- Θεσπίζεται βιβλίο ακροάσεων για τα αιτήματα των κρατουμένων και τις ενέργειες διευθέτησής τους, σύμφωνα με σχετική σύσταση της CPT.

Τα σημεία αυτά αντιμετωπίζονταν έως τώρα από κάθε αγροτική φυλακή είτε με απαρχαιωμένες πρακτικές είτε με αποσπασματικό τρόπο και πολλές φορές διαφορετικό, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους για την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων, την ενιαία διοίκηση αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών.

Ο Κανονισμός αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη των αγροτικών φυλακών, ενώ θα διευκολύνει και τη σχέση υπαλλήλων - κρατουμένων, μέσα από ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 

Η ενίσχυση των αγροτικών φυλακών (ΑΚΚ) και η αναδιοργάνωσή τους αποτελεί από το 2015 πυλώνα της αντεγκληματικής πολιτικής και στρατηγικό στόχο, για την προετοιμασία της επανένταξης των κρατουμένων, μέσα από τη δημιουργική απασχόληση και την απόκτηση εργασιακών δεξιοτήτων. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση ελήφθησαν πρωτοβουλίες όπως:

- διεύρυνση των κατηγοριών κρατουμένων που μπορούν να μεταχθούν σε ΑΚΚ

- σύσταση γυναικείου τμήματος αγροτικών φυλακών

- συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και κεντρική παρακολούθηση για τη βελτιστοποίηση του παραγωγικού μοντέλου

- ανάδειξη των προϊόντων των ΑΚΚ στις Πανελλήνιες Εκθέσεις Έργων Κρατουμένων & Προϊόντων Φυλακών

- αύξηση του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής για εργασία σε ΑΚΚ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019, 12:39