Έρχεται το ψηφιακό μητρώο του ΑΣΕΠ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015, 14:01
Έρχεται το ψηφιακό μητρώο του ΑΣΕΠ
Υποψήφιους συγκεκριμένων κατηγοριών και ειδικοτήτων, που συμμετείχαν σε προκηρύξεις προηγούμενων ετών, θα εντάξει σε μητρώο το ΑΣΕΠ, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος (ν. 4325/2015), με την ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους.

Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης στο μητρώο των υποψηφίων, θα δημιουργηθεί γι' αυτούς μια προσωπική καρτέλα όπου θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Στην καρτέλα αυτή θα απεικονίζεται το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν καταχωριστεί. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ένταξή τους αυτή και τον τρόπο πρόσβασης στην προσωπική τους καρτέλα μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν στο μητρώο θα αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη, καθώς, πέραν του ότι θα μπορούν να παρακολουθούν την προσωπική τους καρτέλα (επικαιροποιώντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τους) και να λαμβάνουν προσωποποιημένη πληροφόρηση από το ΑΣΕΠ, θα δύνανται επιπλέον να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε μελλοντικές διαδικασίες επιλογής μέσω ΑΣΕΠ χωρίς να απαιτείται η επανυποβολή των στοιχείων/δικαιολογητικών που έχουν ήδη καταχωριστεί στην προσωπική τους καρτέλα στο μητρώο, με αποτέλεσμα να επιταχύνονται οι διαδικασίες επιλογής.

Επισημαίνεται ότι οι προς ένταξη υποψήφιοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού-Οικονομικού, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής και Μηχανικών, όπως εξειδικεύονται ανά προκήρυξη στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Όσοι από τους υποψηφίους των παραπάνω κλάδων / ειδικοτήτων δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο εν λόγω μητρώο, με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους, πρέπει να το δηλώσουν έως τις 28 Αυγούστου 2015 αποστέλλοντας ταχυδρομικά στο ΑΣΕΠ σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015, 14:01